Pokazy lotnicze

ULC

W Hasselt, w Belgii odbyła sie doroczna Konwencja "European Airshow Council-2009".
Uczestniczyli w niej przedstawiciele 22 krajów, reprezentujący Europę, Azję, Afrykę i obydwa kontynenty amerykańskie.

Tematem przewodnim Konwencji była ocena bezpieczeństwa pokazów lotniczych w oparciu o doświadczenia wyniesione ze 100-letniej (1909-2009) tradycji organizacji międzynarodowych pokazów lotniczych na wszystkich kontynentach.

W Konwencji uczestniczyli również przedstawiciele "International Council of Air Shows" - odpowiednika EAC na arenie międzynarodowej. Obie organizacje dążą do ujednolicenia standardów bezpieczeństwa w organizowaniu i prowadzeniu pokazów lotniczych.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus

Komentarze

Oj była owocna delegacja - jak na kryzys i wielkości opłat lotniczych zwłaszcza. A kto był z urzędu?