Podpisanie umowy o komunikacji lotniczej między Polską, a Nową Zelandią

Podpisanie umowy między Polską, a Nową Zelandią

W dniu 22 sierpnia 2018 r.  w Auckland w obecności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy oraz Premier Nowej Zelandii, Pani Jacindy Ardern podpisano Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii o komunikacji lotniczej.

Ze strony polskiej Umowę podpisał podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Pan Andrzej Papierz, a ze strony nowozelandzkiej podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu Nowej Zelandii, Pan Fletcher Tabuteau.

Umowa, po wejściu w życie, stworzy liberalne warunki wykonywania regularnych połączeń lotniczych między Polską a Nową Zelandią, w tym umożliwi przewoźnikom lotniczym oferowanie przewozów lotniczych na podstawie porozumień o dzieleniu oznakowania linii (code-share).

Dotychczas Polska nie posiadała bilateralnej umowy o komunikacji lotniczej z Nową Zelandią.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus