Przejdź do treści
Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego (fot. ULC)
Źródło artykułu

Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego

Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego został ustanowiony w 1994 roku w ramach 50. rocznicy działalności Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). W 1996 roku, zgodnie z inicjatywą ICAO oraz przy wsparciu rządu kanadyjskiego, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych oficjalnie uznało 7 grudnia jako Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego.

Twórcy Konwencji chicagowskiej, podpisanej w dniu 7 grudnia 1944 roku podzielali przekonanie, że „rozwój międzynarodowego lotnictwa cywilnego może przyczynić się w znacznej mierze do stworzenia i utrzymania przyjaźni i zrozumienia między narodami i ludami świata oraz, że wszelkie jego nadużycie może zagrozić powszechnemu bezpieczeństwu”.

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) od przeszło 78 lat realizuje tę wizję, która poprzez współpracę i konsensus pomiędzy jej 193 członkami stworzyła solidną bazę wspólnych standardów lotniczych, przyczyniając się do rozwoju i bezpieczeństwa lotnictwa na całym świecie.

Celem corocznych obchodów jest ustanowienie i wzmocnienie światowej świadomości znaczenia międzynarodowego lotnictwa cywilnego. Dzień ten jest okazją do podkreślenia znaczenia transportu lotniczego dla światowej gospodarki i jej rozwoju. Ma również przypominać, że dzięki wysiłkom wielu organizacji, w tym ICAO oraz zaangażowanych osób, lotnictwo pozostaje najbezpieczniejszą formą transportu.

Polska bierze udział w Zgromadzeniu ICAO zwoływanym nie rzadziej niż raz na trzy lata. Nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia może zostać zwołane w każdej chwili na wniosek Rady lub na wniosek co najmniej jednej piątej łącznej liczby państw członkowskich. Zgromadzenie ma wiele uprawnień i obowiązków, między innymi: wybór państw członkowskich do reprezentowania w Radzie; rewizja i podejmowanie odpowiednich działań w sprawie sprawozdań Rady i decydowanie o wszelkich sprawach zgłoszonych Zgromadzeniu przez Radę; zatwierdzanie budżetu Organizacji.

W ramach współpracy z ICAO Prezes ULC wraz z ekspertami z Urzędu bierze udział w Zgromadzeniach i konferencjach wysokiego szczebla. Ponadto eksperci ULC uczestniczą w pracach paneli i grup roboczych organizacji.

Wszystkim lotnikom, pilotom, skoczkom, informatorom i mechanikom, kontrolerom, mechanikom, dyspozytorom lotniczym, szkoleniowcom, całej lotniczej administracji oraz przyjaciołom lotnictwa i pasjonatom awiacji życzymy bezpiecznych lotów, pięknych podróży lotniczych, realizacji marzeń i aby swoją piękną lotniczą pasją dzielili się z najbliższymi i przekazywali ją kolejnym pokoleniom.
 

Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego - podpisanie Konwencji chicagowskiej (fot. ULC)
FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony