Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego

ICAO

W rocznicę podpisania Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, zwanej potocznie konwencją chicagowską (7 grudnia 1944 r.) obchodzony jest Dzień Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Tegorocznym hasłem jest „Lotnictwo: Twoje niezawodne połączenie ze światem".

Celem corocznych obchodów jest ustanowienie i wzmocnienie światowej świadomości znaczenia międzynarodowego lotnictwa cywilnego w społecznym i gospodarczym rozwoju państw. Dzień ten jest okazją do podkreślenia znaczenia transportu lotniczego dla gospodarki światowej, a także przypomnienia, że jest to najbezpieczniejszy rodzaj transportu.

Twórcy Konwencji podzielali przekonanie, że „rozwój międzynarodowego lotnictwa cywilnego może przyczynić się w znacznej mierze do stworzenia i utrzymania przyjaźni i zrozumienia między narodami i ludami świata oraz że wszelkie jego nadużycie może zagrozić bezpieczeństwu powszechnemu”.

Wizję tę wciela Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), która poprzez współpracę i konsensus pomiędzy jej 190 członkami stworzyła solidną bazę wspólnych standardów lotniczych, przyczyniając się do rozwoju i bezpieczeństwa lotnictwa na całym świecie. Polska jest jednym z członków - założycieli, pierwotnych sygnatariuszy konwencji chicagowskiej.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus