Przejdź do treści
Tankowanie samolotu General aviation, fot. Best Aviation
Źródło artykułu

Jaka przyszłość Avgas 100LL w Europie?

Europejska Agencja Chemikaliów (The European Chemicals Agency - ECHA) chce jeszcze bardziej ograniczyć stosowanie tetraetyloołowiu (TEL - metaloorganiczny związek chemiczny, połączenie atomu ołowiu z 4 grupami etylowymi. Stosowany głównie jako środek przeciwstukowy do benzyn), ponieważ jest to substancja bardzo toksyczna. 

TEL jest ważnym dodatkiem do Avgas 100LL i jak dotąd przemysłowi nie było łatwo zastąpić tę substancję w stosunku 1:1 substancją bezołowiową. ECHA uruchomiła tak zwaną procedurę udzielania zezwoleń z dwoma ważnymi terminami: będzie można kontynuować dodawanie TEL do paliwa w Europie po zatwierdzeniu wniosku jedynie, jeśli firma wykonująca taki proces złożyła wniosek do listopada 2023 r., w przeciwnym razie data jego ważności minie 1 maja 2025 r.

Mieszanie TEL z avgasem mogłoby zostać faktycznie zakazane w Europie, jeśli żaden wniosek ze strony przemysłu nie zostanie zatwierdzony, ale już wiadomo, że do ECHA wniosek o dalsze korzystanie z TEL złożył koncern Shell. Zgłoszenie poparły wspólnym oświadczeniem stowarzyszenia GA Europe Air Sports, GAMA i IAOPA-Europe. 

Krótko przed ostatecznym terminem, ECHA zamieściła w internecie wniosek złożony przez przedsiębiorstwo produkujące olej mineralny Trafigura, które za pośrednictwem swojej spółki zależnej Puma Energies zajmuje się produkcją gazu aluminiowego w Estonii. Decyzję w sprawie wniosków ECHA ma podjąć na wiosnę 2024 r.

W USA producent GAMI opracował Avgas 100 UL (UL = Unleaded), który nie jest jednak jeszcze dostępny na rynku. Wkrótce planowana jest jego premiera rynkowa, ale początkowo jedynie w Kalifornii. Wprowadzenie bezołowiowego Avgas 100 UL w USA przemysł i nadzór uważają za realistyczne do 2030 r.

Europejskie firmy nie planują opracowywać takiego produktu, ale skupiają się na większym rynku amerykańskim. Jeśli ma nastąpić niezakłócone przejście na zastępcze paliwo bezołowiowe i tak długo jak w będzie to miało miejsce w USA, Europa będzie zatem zmuszona polegać na mieszaniu TEL. 

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony