Informacja EASA dot. przestrzegania złożonych planów lotu w europejskiej przestrzeni powietrznej

EASA

Urząd Lotnictwa Cywilnego opiblikował informację EASA dla Operatorów Statków Powietrznych i Służby Ruchu Lotniczego dotycząca przestrzegania złożonych planów lotu w europejskiej przestrzeni powietrznej.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) pragnie poinformować europejskich Operatorów Statków Powietrznych i Służby Ruchu Lotniczego o znaczeniu przestrzegania złożonych planów lotu w europejskiej przestrzeni powietrznej. Jeśli nie istnieją inne względy bezpieczeństwa, przestrzeganie złożonego planu lotu ma ogromne znaczenie dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i przewidywalności istniejącego europejskiego systemu sieci połączeń lotniczych. W tym celu EASA opracowała notę do wiadomości Operatorów Statków Powietrznych i Służb Ruchu Lotniczego (ATS), która jest dołączona do niniejszego komunikatu.

EASA poprosiła nadzory europejskie o przekazanie tej informacji wszystkim Operatorom Statków Powietrznych i Służbom Ruchu Lotniczego (ATS), będących pod ich bezpośrednim nadzorem, w celu zapewnienia przestrzegania złożonych planów lotu, co skutkuje zmniejszeniem ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa.

Do pobrania:
Adherence to Filed Flight Plans in European Airspace

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus