Przejdź do treści
Eurocontrol
Źródło artykułu

EUROCONTROL zatwierdza utworzenie funduszy w celu wsparcia państw członkowskich dotkniętych wojną

24 listopada, 41 państw członkowskich EUROCONTROL powierzyło Organizacji nowe zadanie – stworzenie dobrowolnych funduszy solidarnościowych wspierających państwa członkowskie w sytuacjach kryzysowych w ruchu lotniczym z przyczyn od nich niezależnych.

Państwa członkowskie zwróciły się również do Agencji o utworzenie i zarządzanie dwoma konkretnymi funduszami, jednym w formie darowizny dla Ukrainy i Mołdawii w wysokości 46,5 mln EUR, a drugim w formie pożyczki w wysokości 46,1 mln EUR dla Estonii, Łotwy, Litwy i Polski.

Fundusze zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów personelu i szkoleń, a także wszelkich innych wydatków niezbędnych do zapewnienia gotowości operacyjnej i ciągłości w przypadku powrotu ruchu lotniczego.

Eamonn Brennan, dyrektor generalny EUROCONTROL, powiedział: „Wszyscy jesteśmy świadomi dużego wpływu, jaki agresja Rosji na Ukrainę wywarła na ruch lotniczy na kontynencie europejskim. EUROCONTROL solidaryzuje się z Ukrainą i innymi państwami, których służby kontroli ruchu lotniczego zostały dotknięte tym kryzysem. Ta decyzja pozwala nam wspólnie podjąć wspólne zapewnienie wsparcia i finansowania w celu zapewnienia długoterminowej rentowności kontroli ruchu lotniczego w każdym państwie, które odczuwa ograniczenia teraz i w przyszłości".

Z kolei Henrik Hololei, dyrektor generalny ds. mobilności i transportu w Komisji Europejskiej, powiedział: „Rosyjska niesprowokowana brutalna agresja całkowicie zatrzymała ruch w ukraińskiej przestrzeni powietrznej i doprowadziła w tym państwie do utraty personelu i dochodów z opłat trasowych. Okazując solidarność z Ukrainą , która stoi w obliczu brutalnej agresji udzielamy wsparcia członków EUROCONTROL i jestem pewien, że będziemy wykazywać solidarność, dopóki wojna nie zakończy się sukcesem Ukrainy i nie rozpoczniemy odbudowy tego kraju”.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony