Przejdź do treści
Europejski Plan Bezpieczeństwa Lotniczego 2023-2025.
Źródło artykułu

EASA opublikowała Europejski Plan Bezpieczeństwa Lotniczego 2023-2025

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) postanowiła skrócić okres referencyjny EPAS (European Plan for Aviation Safety) do 3 lat, aby zapewnić bardziej ukierunkowane i stabilniejsze priorytety strategiczne. Przy wsparciu swoich organizacji doradczych, Agencja przeprowadziła kompleksowy przegląd priorytetów strategicznych zawartych w tomie I pod kątem nowego kontekstu operacyjnego, w wyniku czego położono większy nacisk na zarządzanie współzależnościami ryzyka, a także na kompetencje personelu (w szczególności poprzez wdrażanie szkoleń i ocen opartych na kompetencjach we wszystkich dziedzinach lotnictwa) oraz rozszerzenie priorytetów bezpieczeństwa operacyjnego. 

Uwzględniono również dodatkowe priorytety dotyczące bezpiecznej integracji pojawiających się technologii i nowych koncepcji biznesowych. EPAS nadal utrzymuje również strategiczne priorytety w zakresie ochrony środowiska, aby wspierać realizację Europejskiego Zielonego Ładu z ambitnym celem do 2050 r. osiągnięcia przez UE neutralności klimatycznej.

W 2022 r., po zakończeniu 16 procesów mających na celu ograniczenie głównych zagrożeń zidentyfikowanych w poprzednich wydaniach EPAS, część II obejmuje obecnie 158 zadań, z których 13 jest nowych. Ich opis uwzględniając tworzenie przepisów (RMT) zawiera teraz więcej szczegółów na temat metody pracy i powiązanych dokumentów referencyjnych ICAO, a także inne nowe elementy, zgodnie ze zmienioną procedurą stanowienia przepisów, która została przyjęta przez zarząd EASA w maju 2022 r. (decyzja MB nr 01 -2022). Aby uprościć EPAS i zapewnić lepszy wgląd w aktywne działania, z głównej części tomu II usunięto zadania związane z regularną aktualizacją przepisów bez aktywnego cyklu.

Cześć III „Safety Risk Portfolios 2023 Edition” przedstawia dostępne domeny ryzyka utworzone w ramach europejskiego procesu zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa. Uwzględniono tam nowy zakres ryzyka bezpieczeństwa „Systemic and conjunctural”, łączący kwestie bezpieczeństwa związane z COVID-19 i wynikające z wojny na Ukrainie. Po raz pierwszy przedstawiono listę kwestii związanych z bezpieczeństwem wyższego ryzyka we wszystkich domenach. Trwa opracowywanie zakresu ryzyka związanego z bezpieczeństwem zdatności do lotu i certyfikacją środowiskową w celu rozwiązania tych kwestii. Temat zostanie opublikowany jako część wydania EPAS Volume III 2024.

Podczas gdy strategiczne priorytety są ustalane na cały okres referencyjny (2023-2025), tom II EPAS „EPAS Actions” i tom III „Safety Risk Portfolios” będą nadal poddawane corocznemu przeglądowi i aktualizacji.


EPAS 2023-2025 - Volume I - Strategic Priorities [PDF]

Celem opracowania dokumentu jest wspólne utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotniczego sprzed pandemii przez całą fazę odbudowy i poprawienie bezpieczeństwo po wyjściu z tego kryzysu. Dodatkowo EASA chce, aby państwa członkowskie EASA wykazały się skutecznymi krajowymi planami bezpieczeństwa (SSP).

Europejski Plan Bezpieczeństwa Lotniczego 2023-2025 - volume I

Europejski Plan Bezpieczeństwa Lotniczego 2023-2025 - volume I

EPAS 2023-2025 - Volume II - EPAS Actions 2023 Edition [PDF]

Wydanie EPAS tom II opiera się na priorytetach strategicznych dla nowego okresu referencyjnego określonych w tomie I EPAS 2023-2025. To wydanie zawiera 158 aktywnych działań EPAS, z 59 zadaniami tworzenia przepisów (RMT), 35 działaniami promującymi bezpieczeństwo

Europejski Plan Bezpieczeństwa Lotniczego 2023-2025 - volume II

Europejski Plan Bezpieczeństwa Lotniczego 2023-2025 - volume II

EPAS 2023-2025 - Volume III - Safety Risk Portfolios 2023 Edition [PDF]

Identyfikacja problemów związanych z bezpieczeństwem jest pierwszym krokiem w procesie SRM i odbywa się poprzez analizę danych o zdarzeniach oraz innych informacji związanych z bezpieczeństwem, a także wspieranie informacji przez CAG. Te kwestie bezpieczeństwa kandydatów są formalnie ujmowane przez Agencję, a priorytetowo traktowane kluczowe obszary ryzyka, jak i kwestie bezpieczeństwa.
 

Europejski Plan Bezpieczeństwa Lotniczego 2023-2025 - volume III

Europejski Plan Bezpieczeństwa Lotniczego 2023-2025 - volume III

W tym dokumencie pojawiło się szereg nowych zagadnień (poniżej ich lista):

2. Systemic and conjunctural (SYS&CONJ)  

 • Aircraft vulnerability leading to flight safety degradation due to cyberattacks (SI-5017B)
 • Airline systems’ vulnerability leading to disruptions due to cyber attacks (SI-5017A)
 • A long-lasting crisis may lead to a further financial strain on organisations after the COVID-19 pandemic situation (SI-5524) 
 • Continued airworthiness related issues due to sanctions (SI-5502) 
 • Flight route congestion (hotspots) (SI-5506)
 • GPS signal manipulation leading to navigation or surveillance degradation (SI-5501A)
 • Increased risk of airspace infringements by military UAS, aircraft, or debris spilling over from conflict zones(SI-5515)
 • Leased aircraft captured by the Russian Federation (SI-5503) 
 • Management of Air Traffic Evolution during Recovery Phase (SI-5030) 
 • Non-standard and unplanned military activities outside the conflict zones (SI-5508)
 • Reduction in training effectiveness due to remote training (SI-5023)
 • Separation with unidentified aircraft (SI-5514)
 • Spare parts shortages (other than aircraft) (SI-5504)

4. Commercial air transport - aeroplanes - CAT A

 • Hail (SI-0003A)

8. Air Traffic Management/air Navigation Services - ATM/ANS

 • Use of more than one language on frequency (SI-2029)

Pobierz również:

How EPAS is developed_EPAS 2023-2025 
EPAS Acronyms and Definitions_EPAS 2023-2025 
EPAS action types and templates_EPAS 2023-2025 
Working groups and Bodies having a role in EPAS_EPAS 2023-2025 
Transposition table of ICAO SARPs

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony