Przejdź do treści
Samoloty Air France i KLM na płycie - ogony (fot. Air France/KLM)
Źródło artykułu

Air France-KLM inwestuje w produkcję SAF w Stanach Zjednoczonych

Air France-KLM dokonało inwestycji, aby wesprzeć zakończenie prac rozwojowych niezbędnych do wydania ostatecznej decyzji inwestycyjnej dotyczącej fabryki DG Fuels w Luizjanie (Stany Zjednoczone), mającej produkować zrównoważone paliwo lotniczego.

Grupa Air France-KLM nabyła od DG Fuels opcję zakupu do 75 000 ton SAF rocznie, przez okres wielu lat, począwszy od 2029 roku. Opcja ta stanowi uzupełnienie długoterminowego kontraktu na dostawy SAF, którego podpisanie strony głosiły w zeszłym roku. Inwestycja w fabrykę i nabycie opcji zakupu SAF stanowią kolejny ważny krok w dążeniach Grupy, aby do 2030 roku zwiększyć udział SAF w całości wykorzystywanego paliwa do 10%.

Grupa Air France-KLM, dążąc do pozycji lidera w zakresie zrównoważonego lotnictwa, potwierdza swoje zaangażowanie w transformację energetyczną sektora i redukcję swojego śladu węglowego. W 2022 roku Air France – KLM był największym na świecie konsumentem i odbiorcą SAF, wykorzystując 17% jego całkowitej światowej produkcji. Dla porównania, Grupa odpowiada za 3% światowego zużycia nafty konwencjonalnej (ze źródeł kopalnych). W październiku 2022 r. Air France-KLM ogłosiło zawarcie umowy na odbiór 600 000 ton SAF od DG Fuels z dostawą w latach 2027–2036. 

Teraz linie ogłosiły kolejny krok w zacieśnieniu strategicznego partnerstwa z DG Fuels, polegający na inwestycji 4,7 miliona dolarów w produkcję SAF. Pierwsza tego typu inwestycja dokonana przez Air France – KLM ma wesprzeć dokończenie prac rozwojowych niezbędnych do wydania ostatecznej decyzji inwestycyjnej (FID) w sprawie budowy fabryki SAF. Zakład będzie pierwszym należącym do FG Fuels obiektem produkujący zrównoważone paliwo lotnicze, który wkrótce powstanie w stanie Luizjana w Stanach Zjednoczonych. Niniejsza inwestycja potwierdza ambicję Grupy, aby wspierać rozwój i produkcję SAF poprzez uczestnictwo i finansowanie badań i wybranych projektów. Celem jest stopniowe tworzenia zdywersyfikowanej sieci dostawców, zdolnej do zaspokojenia zapotrzebowania na SAF na całym świecie. Poza wspomnianą inwestycją, Grupa Air France-KLM nabyła od DG Fuels nową długoletnią opcję zakupu do 75 000 ton SAF rocznie, począwszy od 2029 roku. Wspomniane działania mają pomóc Grupie w realizacji celu wyznaczonego na rok 2030, którym jest redukcja emisji CO2 o 30% na pasażerokilometr – w porównaniu z rokiem 2019. Strategia dekarbonizacji Air France – KLM zakłada, aby do 2030 roku  zwiększyć udział SAF w całości wykorzystywanego paliwa do 10%, a także jednocześnie kontynuować wymianę floty i stosowanie ekopilotażu.

„Cieszymy się z rozszerzenia współpracę z DG Fuels. Wspieranie produkcji SAF na większą skalą z wykorzystaniem zaawansowanej technologii przetwarzania odpadów na paliwo lotnicze jest kluczowe dla rozwoju branży SAF. To pierwsza inwestycja Air France-KLM bezpośrednio u producenta SAF. Mamy nadzieję na dalsze wzmocnienie naszej długoterminowej współpracy z DG Fuels i czekamy na jej efekty.” – powiedziała Constance Thio, Wiceprezes ds. zasobów ludzkich i zrównoważonego rozwoju w Air France-KLM.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozszerzenia naszego strategicznego partnerstwa z Air France-KLM. Jest ono ważne zarówno dla DG Fuels, jak i całego przemysłu lotniczego. Dzięki wsparciu naszej inwestycji, możemy przyspieszyć budowę pierwszego obiektu produkującego SAF na dużą skalę. Liczymy na dalszą współpracę z Air France-KLM przy wdrażaniu naszej technologii produkcji zrównoważonego paliwa lotniczego w kolejnych lokalizacjach w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji.” – powiedział Christopher Chaput, Prezes i dyrektor finansowy DG Fuels.

Wydajny, tani proces produkcji SAF

Przy produkcji SAF, DG Fuels stosuje wysokowydajny proces konwersji węgla, dzięki któremu jest w stanie zmaksymalizować ilość uzyskiwanego paliwa z określonej ilości biomasy. Wydajny proces, w połączeniu z działaniem na rozsądną skalę daje w efekcie atrakcyjnie niskie jednostkowe koszty produkcji. Dzięki nim, DG Fuels jest w stanie osiągnąć trwałą rentowność, a jednocześnie sprzedawać SAF po konkurencyjnych cenach w stosunku do konwencjonalnego paliwa do silników odrzutowych. Paliwo produkowane przez DG Fuels w żaden sposób nie konkuruje z produkcją i dostawami żywności. DG Fuels w swoich działaniach wspiera i wykorzystuje energię ze źródeł odnawialnych – z wiatru, ze słońca oraz inne formy energii o zerowej emisji dwutlenku węgla.

Kierunek: zrównoważony rozwój

Air France-KLM od wielu lat angażuje się w kwestie środowiskowe i społeczne z szeregiem zobowiązań w ramach ogólnej strategii „Kierunek Zrównoważony Rozwój”. Strategia opiera się na dwóch głównych filarach: „ludzie i kultura” oraz „środowisko”.

Część strategii odnosząca się do ludzi i kultury dotyczy odpowiedzialności społecznej Grupy Air France KLM, która w swoich działaniach dba o ludzi i kulturę, tworzy bezpieczne i tolerancyjne miejsca pracy, inwestuje środki w obniżenie poziomu hałasu oraz wspiera lokalne społeczności.

W ramach filaru środowisko, Air France-KLM opracowało strategię dekarbonizacji, której celem do roku 2030, jest redukcja emisji CO2 o 30% na pasażerokilometr, w porównaniu z rokiem 2019. Aby to osiągnąć, Grupa stosuje następujące, aktualnie dostępne narzędzia i działania:

  • Wymiana floty na samoloty nowej generacji: samoloty typu Airbusy A220, Airbus A350, Boeing 787 – są bardziej wydajne paliwowo, emitują do 25% mniej CO2 i są cichsze średnio o 33%. Dzięki rocznym inwestycjom o wartości dwóch miliardów euro, niebawem samoloty tego typu będą stanowić 64% floty Grupy Air France-KLM.
  • Zwiększone wykorzystanie zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF), które pozwala obniżyć emisję CO2 o co najmniej 75% w całym cyklu życia, a jego wytworzenie nie konkuruje z produkcją żywności. Do 2030 roku Grupa Air France KLM chce zwiększyć udział SAF w całości wykorzystywanego paliwa do 10%, a do 2050 roku, udział SAF ma wynosić 63%.
  • Dostosowane działania operacyjne: Odpowiednio zrealizowane operacje naziemne, ekopilotaż i inne inicjatywy podejmowane we współpracy dobrze przeszkolonych w tym zakresie załóg i personelu naziemnego, umożliwiają redukcję emisji dwutlenku węgla średnio o 4-5%.
FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony