Przejdź do treści
Źródło artykułu

Rząd do końca czerwca zamierza przyjąć program ws. CPK na lata 2024-2030

Do końca czerwca rząd zamierza przyjąć uchwałę ws. wieloletniego programu inwestycyjnego dla Centralnego Portu Komunikacyjnego na lata 2024-2030 – wynika z informacji zamieszczonej w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Chodzi o projekt uchwały Rady Ministrów ws. ustanowienia programu wieloletniego – "Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II 2024–2030". Jak podano w wykazie prac legislacyjnych rządu, uchwała ma zostać przyjęta w drugim kwartale 2023 r.

"Projekt uchwały potwierdza założenia przyjęte w uchwale nr 173/2017 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Programie Etap I, a zarazem stanowi realizację obowiązków wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym" – przekazano.

Dodano, że "w niniejszej uchwale ujęto działania polegające na kontynuacji prac przygotowawczych i prac projektowych, rozpoczęciu i zakończeniu zasadniczych robót budowlanych związanych z budową CPK, a także kluczowych inwestycji kolejowych, drogowych i projektów komplementarnych związanych bezpośrednio z uruchomieniem lotniska". "W projekcie uchwały przedstawiono szczegółową informację na temat zaplanowanych do osiągnięcia celów, harmonogramów realizacji oraz budżetów, a także określono sposób ich finansowania, w tym ze środków publicznych" – wskazano.

28 października 2020 r. rząd przyjął uchwałę ws. ustanowienia programu wieloletniego – "Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023". Wówczas szacowano, że łączne koszty finansowania pierwszego etapu CPK wyniosą ok. 12,8 mld zł.

W przyjętej wtedy uchwale wskazano na kwestie związane tak z samym lotniskiem, jak i szlakami kolejowymi wchodzącymi w skład CPK. Wskazano w niej m.in. na kwestie związane z rozpoczęciem procesu nabywania nieruchomości pod CPK, przygotowanie tzw. master planu lotniska, czy złożenia wniosku dla decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

W ubiegłym tygodniu spółka CPK poinformowała, że Minister Infrastruktury zatwierdził Plan Generalny Centralnego Portu Komunikacyjnego. Określa on plan rozwoju nowego portu lotniczego do końca 2060 r. Jak wyjaśniono, Plan Generalny zabezpiecza tereny pod lotnisko, ale również strefy wokół lotniska, narzucając ograniczenia m.in. wysokości zabudowy czy sposobu zagospodarowania terenu.

"Zatwierdzony Plan Generalny jest warunkiem wystąpienia o tzw. promesę zezwolenia na założenie lotniska, o którą spółka CPK zwróci się do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) w ciągu najbliższych dni" – przekazał wówczas wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała. Promesa będzie potem jednym z załączników do wniosku o decyzję lokalizacyjną, który następuje po otrzymaniu wyczekiwanej przez CPK decyzji środowiskowej, a poprzedza wniosek o pozwolenie na budowę.

Horała wskazał ponadto, że Plan Generalny jest też dobrą wiadomością w kontekście zaawansowanego procesu wyboru partnera finansowego, który obejmie mniejszościowy pakiet udziałów w spółce będącej operatorem lotniska CPK.

Plan Generalny lotniska obejmuje obszar 13 gmin z otoczenia inwestycji. W województwie mazowieckim są to: Baranów, Jaktorów, Grodzisk Mazowiecki i Milanówek (powiat grodziski); Brwinów (pow. pruszkowski); Nowa Sucha, Sochaczew i Teresin (pow. sochaczewski); Błonie (pow. warszawski zachodni); Wiskitki i Żyrardów (pow. żyrardowski). Natomiast w woj. łódzkim jest to gmina Bolimów (pow. skierniewicki).

Wniosek o decyzję środowiskową dla CPK rozpatruje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha ma być wybudowany port lotniczy, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać do 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

CPK ma zostać uruchomiony w 2028 r. wraz z węzłem kolejowym i odcinkiem Kolei Dużych Prędkości Warszawa – Łódź. Reszta inwestycji kolejowych CPK jest zaplanowana do połowy kolejnej dekady.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony