PAŻP pełnoprawnym członkiem grupy A6

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - siedziba

21 września zakończył się w Brukseli, trwający od czerwca bieżącego roku, proces podpisywania nowego Memorandum of Cooperation Grupy A6. Sojuz ten zrzesza największe europejskie agencje zapewniające służby żeglugi powietrznej (ANSP) i współpracujące przy wdrożeniu programu SESAR. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) dołączyła do A6 w ubiegłym roku, ale od momentu wdrożenia w życie nowego Memorandum – stała się jej pełnoprawnym członkiem.

„Pełen udział polskiej Agencji w Grupie A6 tworzy ogromne korzyści dla PAŻP bezpośredniego dostępu do tworzących się rozwiązań instytucjonalnych i technologicznych oraz działań lobbystycznych, którym nadają ton najwięksi dostawcy służb żeglugi powietrznej w Europie. To również wewnętrzne wyzwanie dla Agencji, szybkiego ustanowienia i uruchomienia w PAŻP procesów rozwoju systemów, niezbędnych do skutecznego działania w ramach Grupy, a docelowo – pozostania jednym z głównych centrów ATM w Europie. W tym aspekcie nie bez znaczenia są również starania PAŻP o prawną możliwość obejmowania udziałów w instytucjach powoływanych wspólnie przez członków Grupy A6” - czytamy w komunikacie prasowym nadesłanym do redakcji.
 
Podpisywanie Memorandum of Cooperation zamknęło poprzednie porozumienie zawarte w 2011 roku na potrzeby jedynie realizowania programu SESAR 1 w ramach SESAR Joint Undertaking.
 
PAŻP uczestniczy w ramach Grupy A6 we wszystkich wspólnych przedsięwzięciach, w tym również przy wdrożeniu programu SESAR. Jego celem jest stworzenie systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji, który będzie odpowiadał przyszłym potrzebom lotnictwa, zgodnie z prognozami zawartymi w raporcie Flight Path 2050 oraz Białej Księdze Transportu.

Jednocześnie PAŻP reprezentuje w Grupie A6 konsorcjum polsko-litewsko-czesko-słowackie B4, przygotowujące się do złożenia oferty uczestnictwa w programie SESAR 2020.

Celem objęcia koordynacją wszystkich dostawców służb żeglugi powietrznej kandydujących do SESAR Joint Undertaking, Grupa A6 będzie współpracowała także ze szwajcarskim SkyGuide, tworząc Grupę A6+.

Źródło: rynekinfrastruktury.pl
comments powered by Disqus