Tymczasowa Rada EUROCONTROL

Eurocontrol

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w siedzibie EUROCONTROL w Brukseli odbyła się 31 sesja Tymczasowej Rady Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej.

Wzięły w niej udział delegacje państw należących do Eurocontrol, członkowie Komisji Europejskiej, reprezentanci SESAR JU oraz przedstawiciele organizacji międzynarodowych. Sesja została poprzedzona spotkaniem koordynacyjnym przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej pod przewodnictwem Prezydencji czeskiej i Komisji Europejskiej.

Podczas spotkania omówiono:

  •  Flight Efficiency Plan, w którym proponowane działania dotyczą m.in. bardziej dynamicznego i elastycznego planowania przestrzeni powietrznej, zmiany podejścia do kwestii delegowania służb i cywilno-wojskowego wykorzystania przestrzeni powietrznej, zrównoważonego podejścia do redukcji opóźnień i efektywności wykonywania lotu uzgodnionego pomiędzy ANSP i CFMU. Dużą rolę odgrywać mają inicjatywy typu „Free Route”, wdrażane przez większość państw w 2009 roku

  • Rozwój Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. Temat zaprezentował Luc Tygat z Komisji Europejskiej. Poinformował on zgromadzonych o stanie prac nad II pakietem legislacyjnym dotyczącym Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES II), który został przyjęty przez Parlament Europejski i czeka na zatwierdzenie przez Radę. Przypomniał również że celem programu SESAR jest stworzenie systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji, który zapewni bezpieczeństwo i efektywność transportu powietrznego w Europie na najbliższe 30 lat. Podstawą programu jest SESAR Master Plan, który został przedstawiony do zatwierdzenia Radzie jako wstępny ATM Master Plan w dniu 30 marca 2009 roku. Wszystkie działania należy rozpatrywać w kontekście pakietu wdrożeniowego IP1, który ma za zadanie ujednolicić system zarządzania ruchem lotniczym w Europie

  • Raport Air Navigation Services Board (ANSB), w którym poruszane były m.in. tematy rozwoju ruchu lotczniego w kontekście kryzysu ekonomicznego, zarządzanie siecią, kwestie wojskowe (współpraca MAB i CMIC), SESAR oraz projekt CCAMS (Centralny System Zarządzania Przydziałem Kodów SSR), którego pełne wdrożenie przewidywane jest na rok 2012).

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus