Przejdź do treści

Strefa czasowo wydzielona EPTR 505 w związku z lotami szybowcowymi w rejonie Milewa (EPMX)

W ramach cyklu AIRAC SUP 30/23 11(ENR 5), Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje o strefie czasowo wydzielonej EPTR 505 w związku z lotami szybowcowymi w rejonie Milewa (EPMX). Loty będą się odbywać od 20 APR do 31 DEC 2023 zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP).


STREFA CZASOWO WYDZIELONA EPTR505

Granice poziome:
1. 52 38 54 N 020 00 02 E
2. 52 38 54 N 020 32 29 E
3. 52 43 43 N 020 39 43 E
4. 52 46 13 N 020 24 44 E
5. 52 41 53 N 020 04 48 E
1. 52 38 54 N 020 00 02 E

Granice pionowe: Dolna granica: 3500 ft AMSL Górna granica: 5500 ft AMSL


ŁĄCZNOŚĆ W STREFIE

MILEWO RADIO 124,415 MHz


INFORMACJE DODATKOWE

Strefa wyznaczona na potrzeby zabezpieczenia lotów szybowcowych wydzielona została z przestrzeni odpowiedzialności APP WARSZAWA.

Przestrzeń powietrzna w aktywnej strefie EPTR505 jest sklasyfikowana jako klasa G.

Aktywacja strefy EPTR505 wymaga uzgodnienia telefonicznego z KRL APP WARSZAWA na co najmniej 1 godzinę przed planowaną aktywnością oraz pozostawienia numeru kontaktowego do kierującego lotami w strefie w danym dniu.

KRL APP WARSZAWA ma prawo odmówić aktywacji strefy EPTR505 z uwagi na bieżącą sytuację operacyjną.
Jeżeli nie uzgodniono inaczej z APP WARSZAWA, loty w strefie EPTR505 powinny być wykonywane na łączności z MILEWO RADIO 124,415 MHz.

Kierujący lotami jest zobowiązany do zakończenia działalności w strefie i jej dezaktywacji w ciągu 10 minut od żądania służb ruchu lotniczego spowodowanego bieżącą sytuacją operacyjną. Ponowna aktywacja możliwa po uzgodnieniu warunków z APP WARSZAWA.

Loty statków powietrznych powinny być wykonywane z prędkościami poniżej 250 kts IAS, zgodnie z przepisami dla lotów VFR, z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą oraz z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania.

Strefa EPTR505 podlega procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR 5.2.1 pkt. 8 oraz pkt. 9.2 przez organizatora.

Łączny czas aktywności strefy nie może przekroczyć 3 miesięcy w terminie określonym powyżej.

Wlot innych statków powietrznych możliwy jest po uzgodnieniu z Organizatorem.


ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Klubu Lotniczego Milewo


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!

FacebookTwitterWykop

Nasze strony