Ukazał się 18 numer Dziennika Urzędowego ULC z dnia 22 grudnia 2009 r.

ULC

W 18 Dzienniku Urzędowym ULC z dnia 22 grudnia 2009 r., znajdziemy Obwieszczenie nr 14 Prezesa ULC w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 6 (Aneks 6) do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz załącznik 6, dotyczący Międzynarodowych Norm i Zalecanych Metod Postępowania.

W Dz.U. nr 18 opublikowano również zasady Eksploatacji Statków Powietrznych – część I - Międzynarodowy Zarobkowy Transport Lotniczy – samoloty. Przedstawiono rozdziały dotyczące m.in. postanowień ogólnych, zasad użytkowania w locie, ograniczeń samolotu, przyrządów i wyposażenia, nawigacji pokładowej, załogi, osób nadzorujących operacje lotnicze i innych.

Papierowa wersja Dziennika jest dostępna w Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w siedzibie ULC.
Wersję elektroniczną można pobrać ze strony ULC.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus