PART-FCL – załącznik II – śmigłowce

EASA/Unitedsky (śmigłowce)

Dzisiaj – ciąg dalszy Załącznika II do Rozporządzenia, który  dotyczy także warunków konwersji krajowych licencji oraz uprawnień śmigłowcowych.
 

ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 1178/2011

z dnia 3 listopada 2011 r.

ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

ZAŁĄCZNIK II

Warunki konwersji krajowych licencji oraz uprawnień samolotowych i śmigłowcowych

B. ŚMIGŁOWCE
1. Licencje pilota

Konwersja licencji pilota wydanej przez państwo członkowskie zgodnie z wymogami krajowymi do licencji zgodnej z częścią FCL następuje pod warunkiem spełnienia przez kandydata następujących wymagań:

a) spełnienie, w ramach kontroli umiejętności, wymagań części FCL dotyczących przedłużenia ważności uprawnień na typ oraz uprawnień do wykonywania lotów według wskazań przyrządów, odpowiadających uprawnieniom wynikających z posiadanej licencji;

b) wykazanie się znajomością odpowiednich zagadnień z części OPS i części FCL;

c) wykazanie się biegłością językową zgodnie z FCL.055;


(...)

Grzegorz Skomorowski

Czytaj całość artykułu na stronie Unitedsky


Czytaj również pozostałe artykuły z zakresu PART-FCL

Źródło: unitedsky.eu
comments powered by Disqus