Czas pracy załóg lotniczych

Latajmy Bezpiecznie

Jednym z problemów zgłoszonych do Zespołu jest interpretacja obowiązujących przepisów dotyczących czasu pracy załóg lotniczych. W odpowiedzi Zespół wystąpił z zapytaniem do Komisji Europejskiej w celu uzyskania interpretacji zapisów znajdujących się w EU OPS Part Q. Po uzyskaniu odpowiedzi ze strony Komisji zwróciliśmy się z pismem do Prezesa ULC o stanowisko Urzędu w tej sprawie. Obecnie oczekujemy na odpowiedź ze strony Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Zespół Latajmy Bezpiecznie

Źródło: Latajmy Bezpiecznie
comments powered by Disqus

Komentarze

Super temat dla ULC!