Zostań technikiem mechanikiem lotniczym w Gliwicach

Politechnika Śląska i ZSSbb w Gliwicach podpisały umowę o współpracy (fot. D. Nita-Garbiec)

Dzięki umowie patronackiej, podpisanej przez Politechnikę Śląską i Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach, uczniowie kształcący się w zawodzie technika mechanika lotniczego będą mogli zdobyć europejską licencję. Porozumienie przewiduje również zajęcia praktyczne w budowanym na gliwickim lotnisku hangarze Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego oraz szkolenia na terenie uczelni.

Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” od dziesięciu lat kształci uczniów w zawodzie technik mechanik lotniczy. Strategicznym partnerem kształcenia jest Aeroklub Gliwicki, na terenie którego uczniowie mają zajęcia praktyczne. Szkoła nawiązała także współpracę z kilkoma przedsiębiorstwami obsługującymi linie lotnicze i z Wyższą Szkołą Oficerską Sił Lotniczych w Dęblinie, a nawet zakupiła… samolot.

Teraz gliwicka „samochodówka” zacieśnia współpracę z Politechniką Śląską. Szkoła została objęta patronatem Katedry Technologii Lotniczych Wydziału Transportu PŚ. – Współpraca pomiędzy szkołą a uczelnią zacieśnia się na tym polu, które miasto również traktuje jako dziedzinę rozwojową. Cieszymy się, że dochodzi do takiego porozumienia, które jest krokiem w kierunku rozwijania technologii lotniczych w Gliwicach – mówi Andrzej Karasiński, sekretarz miasta Gliwice.

Zgodnie z podpisaną 29 marca umową o współpracy część zajęć lekcyjnych i egzaminów będzie odbywać się w ramach programu szkolenia PART–147 (to dokument potwierdzający posiadanie wiedzy oraz doświadczenia wymaganego przez przepisy europejskie). Politechnika Śląska posiada certyfikat, dzięki któremu licencja mechanika lotniczego uzyskana na uczelni honorowana jest w całej Unii Europejskiej. Zajęcia praktyczne częściowo będą realizowane w warsztatach Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego, na terenie budowanego na lotnisku hangaru. Inwestycja ma być gotowa w maju tego roku, szkolenia rozpoczną się w nowym roku szkolnym. Uczelnia będzie także udostępniać uczniom laboratoria i pomoce naukowe, np. podręczniki i różnego rodzaju schematy.

Jestem przekonany, że uczniowie będą chcieli skorzystać z tej oferty. Technik mechanik lotniczy to zawód, który daje kapitał na przyszłość nie tylko na polskim rynku, ale także europejskim – przekonuje Jacek Płowiec, dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych.

Politechnika Śląska od 2015 r. wspiera Zespół Szkół Samochodowych w wielu inicjatywach, m.in. przy organizacji konkursów wiedzy lotniczej, wycieczkach zawodowych, itp. Teraz uczniowie będą mieli szansę na jeszcze lepsze przygotowanie do podjęcia studiów wyższych na kierunkach lotniczych oraz pracy zawodowej w branży lotniczej.

Kształcenie kadry dla lotnictwa cywilnego to jeden z priorytetowych obszarów rozwoju Politechniki Śląskiej, mamy również plany rozwijania kształcenia w zakresie zarządzania ruchem lotniczym. Dziękuję władzom miasta za wsparcie w rozwijaniu specjalności lotniczej w Gliwicach. Remont lotniska i budowa nowego pasa stwarzają dla uczelni zupełnie nowe możliwości – mówi prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

Podpisanie umowy patronackiej jest początkiem nowego rozdziału współpracy i otwarciem nowych możliwości kształcenia dla młodzieży nie tylko z Gliwic, ale z całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Źródło: UM Gliwice
comments powered by Disqus