Przejdź do treści

Zmiany częstotliwości na polskich lotniskach ze względu na wdrożenie separacji 8.33 kHz poniżej FL195

Kolejne zmiany od 11. października.

Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 1079/2012 z dnia 16 listopada 2012 ustanawiającym wymogi dotyczące separacji międzykanałowej w łączności głosowej dla jednolitej przestrzeni powietrznej, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zobowiązana została do dokonania konwersji częstotliwości radiowych wykorzystywanych poniżej poziomu FL195, posiadających separację międzykanałową 25 kHz, na kanały o szerokości 8.33 kHz.

Zgodnie z treścią powyższego Rozporządzenia konwersja ta musi zostać dokonana najpóźniej do dnia 31.12.2018.

Zmiany dotyczą między innymi częstotliwości pracujących w separacji międzykanałowej 25 kHz wykorzystywanych przez Służby Ruchu Lotniczego TWR i APP oraz systemy ATIS.

Zmiany te nie obejmują częstotliwości alarmowej 121.500 MHz oraz nominałów częstotliwości wykorzystywanych przez Służbę Informacji Powietrznej FIS.

Należy jednak pamiętać, iż lista ta może nie zawierać wszystkich aktualnie wykorzystywanych przez służby TWR, APP oraz system ATIS nominałów częstotliwości. Dodatkowo brak w niej lokalizacji Radom i Szymany (ze względu na to, iż są obsługiwane przez służby techniczne PL).

Lista częstotliwości PAŻP przed i po zmianach wraz z planowanymi datami konwersji:


Czytaj również:
Zmiany częstotliwości ATIS na 4 lotniskach 


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!

FacebookTwitterWykop

Nasze strony