Przejdź do treści
Źródło artykułu

Zmiany częstotliwości ATIS na polskich lotniskach - aktualizacja

W ramach poprawek do AIP AIRAC AMDT 208 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o zmianie częstotliwości automatycznej służby informacji lotniskowej (ATIS) na lotnisku w Warszawie. Wcześniej zmiany nastąpiły na lotniskach w Katowicach, Łodzi, Rzeszowie i Szczecinie. Jednocześnie ATIS został wprowadzony na wojskowych lotniskach w Dęblinie i Poznaniu Krzesinach. Zmiany wchodzą w życie z dniem 13 września.
 
Nowe częstotliwości dotychczasowych ATIS:

EPKT 120.230
EPLL 135.680
EPRZ 124.955
EPSC 132.130
EPWA 120.455 oraz 123.430

Nowe ATIS:
 
EPDE 140.350


Służba automatycznej informacji lotniskowej (ATIS) jest zapewniana w FIR WARSZAWA jedynie na niektórych lotniskach i nadaje komunikaty dla statków powietrznych przylatujących i odlatujących według następujących zasad:

Zawartość komunikatu jest zgodna z opisem zawartym w Załączniku 11 do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym - Służby ruchu lotniczego, rozdział 4, punkt 4.3.7. Do komunikatu ATIS dla lotniska EPWA jest włączona prognoza typu TREND. Szczegółowe zasady i kryteria zmian prognozy TREND są opublikowane na stronie http://awiacja.imgw.pl.
 
Komunikaty ATIS są identyfikowane za pomocą litery kodu według przyjętego alfabetu ICAO. Litery kodu są przydzielane kolejnym komunikatom ATIS w porządku alfabetycznym. W przypadku występowania częstych zmian warunków meteorologicznych, które uniemożliwiają właściwe (kompletne) nadanie meldunku meteorologicznego, stosowana jest zasada podawania w miejsce meldunku meteorologicznego informacji, że aktualne warunki pogodowe zostaną podane przy pierwszym nawiązaniu łączności z organem kontroli zbliżania (APP) lub kontrolą lotniska (TWR).

W przypadku niesprawności urządzeń automatycznej rozgłośni ATIS informacje lotniskowe podawane będą przez służbę ATC.


Służby ATIS na lotniskach cywilnych:


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


Czytaj również:
Zmiany częstotliwości na polskich lotniskach ze względu na wdrożenie separacji 8.33 kHz poniżej FL195

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony