Zmiana przepisów UE w zakresie bezpieczeństwa lotniczego

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w lipcu br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.

Wprowadzone zmiany mają na celu techniczne ujednolicenie procesu wykazywania zgodności oraz wszelkich wytycznych odnoszących się do procesu certyfikacji statków powietrznych w zakresie hałasu, a także techniczne ujednolicenie procesu wykazywania zgodności oraz wszelkich wytycznych odnoszących się do procesu certyfikacji silników statków powietrznych.

Rozporządzenie wejdzie w życie 20 sierpnia br.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus