Zgromadzenie Mężów Zaufania Korpusu Oficerskiego w DSP

Siły Powietrzne

W Dowództwie Sił powietrznych odbyło się Zgromadzenie Mężów Zaufania Korpusu oficerów jednostek wojskowych Sił Powietrznych, który prowadził Dziekan KO SP - płk Janusz Chwiejczak. W szkoleniu uczestniczyło 72 Mężów Zaufania KO, którzy zostali zapoznani z najważniejszymi problemami środowiska żołnierskiego w tym:

Zmian etatowych i organizacyjnych planowanych przez SP do realizacji w 2010 - 2011.

Planowanych zmian związanych z możliwością korzystania przez wszystkich żołnierzy z prawa do rekonwersji.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z przedstawicielami Biura Prezesa WAM, wśród których znalazł się m.in. pan Tomasz Szymanik - Dyrektor Pionu Mieszkaniowego. Przedstawiciele WAM przedstawili zmiany jakie jakie będą wprowadzone od 1 lipca 2010 Ustawą o zakwaterowaniu.

W spotkaniu z Mężami Zaufania wzięli udział członkowie Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów WP. Przewodniczący Konwentu płk Anatol Tichoniuk przedstawił najważniejsze zadania realizowane przez Konwent Dziekanów WP.

Reprezentujący Dowódcę Sił Powietrznych - Szef Sztabu, z-ca Dowódcy SP gen. dyw. Krzysztof Załęski zaapelował o zaangażowanie i wykonywanie zadań na najwyższym poziomie zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju. Dziękując za dotychczasową pracę wyróżnił podziękowaniem i nagrodą rzeczową:

płk Mirosław Adamski
mjr Wiesław Gasek
mjr Romasz Podsadny
mjr Józef Kowalecznik
kpt. Roman Kaczora

Szkolenie zostało zakończone wręczeniem przez Przewodniczącego Konwentu Dziekanów odznak honorowych Mężom Zaufania z jw. Sił Powietrznych.

Po zakończonym Zgromadzeniu, z oficerami Konwentu Dziekanów WP spotkał się Dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Andrzej Błasik

Źródło: Siły Powietrzne
comments powered by Disqus