Zastępca Podsekretarza Sił Powietrznych USA ds. międzynarodowych w Dowództwie Sił Powietrznych

Siły Powietrzne

Zastępca Podsekretarza Sił Powietrznych USA ds. międzynarodowych Pani Heidi Grant wraz z delegacją Dowództwa Sił Powietrznych USA oraz Ambasady USA w Polsce spotkała się z Dowódcą Sił Powietrznych gen. broni pil. Lechem Majewskim oraz kierowniczą kadrą Sił Powietrznych 16 grudnia 2010 roku w Warszawie.

Celem spotkania było omówienie współpracy polsko-amerykańskiej, a w tym stanu realizacji programów wdrożenia w Siłach Powietrznych samolotów C-130 oraz F-16.

Jednym z elementów wizyty były briefing i dyskusja nt. ww. programów, w których uczestniczyli ze strony amerykańskiej płk Richard Pearcy - z EUCOM oraz płk Mary Peterson - Attache Lotniczy, płk Timothy Burke, ppłk Scott Wallace z Ambasady USA oraz z Sił Powietrznych Szef Sztabu - Zastępca Dowódcy Sił Powietrznych gen. dyw. pil. Sławomir Kałuziński, Szef Szkolenia SP gen. dyw. pil. Leszek Cwojdziński, Szef Wojsk Lotniczych gen. bryg. pil. Stefan Rutkowski oraz Dowódca 2.SLT gen. bryg. pil. Włodzimierz Usarek i Dowódca 3.SLTr gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel.

Pani Heidi Grant oraz towarzyszący jej oficerowie zostali zapoznani przez gen. bryg. pil. Stefana Rutkowskiego ze strukturą, wyposażeniem i zadaniami realizowanymi przez Siły Powietrze. Szef Wojsk Lotniczych przedstawił również plany rozwoju Sił Powietrznych podkreślając wagę procesów zakupu i wdrażania nowego sprzętu oraz modernizacji obecnie eksploatowanego, w kontekście coraz większego wkładu Sił Powietrznych na rzecz NATO oraz Unii Europejskiej.

Płk Rościsław Stepaniuk - Zastępca Dowódcy 2.SLT przedstawił osiągnięcia Sił Powietrznych związanych z wdrożeniem F-16 Jastrząb, w tym udział załóg tych samolotów w licznych ćwiczeniach międzynarodowych, a gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel omówił kolejne etapy realizowanego programu dostarczania samolotów C-130 dla Sił Powietrznych.

Poruszone aspekty zostały omówione w dyskusji i ustalono ścisłą współpracę przy realizowaniu obu programów.

kpt. Jakub Block
DSP

Obejrzyj zdjęcia z wizyty na stronie Sił Powietrznych.
 


Źródło: Siły Powietrzne
comments powered by Disqus