Przejdź do treści
Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego - logo
Źródło artykułu

Zarządzenie Prezesa ULC w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 14, 3 marca 2023 r. opublikowane zostało Zarządzenie Nr 6/2023 Prezesa ULC z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa.

Do składu Komisji powołano następujące osoby:
1) Marek Lebedów – Urząd Lotnictwa Cywilnego – przewodniczący Komisji;
2) Grzegorz Głoskowski – Urząd Lotnictwa Cywilnego – zastępca przewodniczącego Komisji;
3) Dariusz Kaczmarczyk – Urząd Lotnictwa Cywilnego – zastępca przewodniczącego Komisji;
4) Michał Lebioda – Urząd Lotnictwa Cywilnego – zastępca przewodniczącego Komisji;
5) Aneta Miałkos – Urząd Lotnictwa Cywilnego – zastępca przewodniczącego Komisji;
6) Jacek Zalewski – Urząd Lotnictwa Cywilnego – zastępca przewodniczącego Komisji;
7) Alberti Małgorzata – Urząd Lotnictwa Cywilnego;
8) Adam Andzulewicz – Straż Graniczna;
9) Tomasz Brudło – Straż Graniczna;
10) Daniel Byzdra – Straż Graniczna;
11) Tomasz Cebulski – Straż Graniczna;
12) Karol Dymek – Urząd Lotnictwa Cywilnego;
13) Grzegorz Florecki – Straż Graniczna;
14) Joanna Gutowska – Straż Graniczna;
15) Anna Jankowska – Urząd Lotnictwa Cywilnego;
16) Magdalena Kowalczyk – Urząd Lotnictwa Cywilnego;
17) Katarzyna Krzykawska – Straż Graniczna;
18) Dariusz Lewczyszyn – Straż Graniczna;
19) Monika Lickiewicz – Straż Graniczna;
20) Włodzimierz Molendowski – Urząd Lotnictwa Cywilnego;
21) Sebastian Oleszczuk – Straż Graniczna;
22) Łukasz Pawłowski – Straż Graniczna;
23) Dariusz Pichola – Straż Graniczna;
24) Wojciech Pogorzelski – Urząd Lotnictwa Cywilnego;
25) Krzysztof Przybytniak – Straż Graniczna;
26) Michał Rokicki – Straż Graniczna;
27) Paweł Różański – Straż Graniczna;
28) Hanna Rzadkiewicz – Urząd Lotnictwa Cywilnego;
29) Żaneta Sikora-Mikiciuk – Urząd Lotnictwa Cywilnego;
30) Joanna Słojewska – Straż Graniczna;
31) Sławomir Szcześnik – Straż Graniczna;
32) Ryszard Tomiak – Urząd Lotnictwa Cywilnego;
33) Magdalena Turek – Urząd Lotnictwa Cywilnego;
34) Krystian Wojciechowski – Straż Graniczna;
35) Bożena Zduniak – Straż Graniczna;
36) Artur Żukowski – Straż Graniczna;
37) Halina Alicja Żwańska – Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Traci moc zarządzenie nr 23 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień operatora kontroli bezpieczeństwa.

Pełny tekst zarządzenia nr 6/2023 dostępne jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony