Zakończenie budowy nowej płyty postojowej dla samolotów (PPS)

Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka
W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: minister infrastruktury Cezary Grabarczyk, szef sejmowej Komisji Infrastruktury Zbigniew Rynasiewicz, dyrektor naczelny PPL Michał Marzec, przedstawiciele samorządu Województwa Podkarpackiego, władz wojewódzkich, władz Rzeszowa, przedstawiciele zarządów polskich lotnisk, a także Zarząd Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka" Sp. z o.o. oraz przedstawiciele Zarządu SKANSKA SA.

Informacje dot. inwestycji:

Data podpisania Kontraktu na roboty budowlane: 16 kwietnia 2010 r., rozpoczęcie robót budowlanych: 17 maja 2010 r., data zakończenia robót budowlanych: 11 lipca 2011 r.

Wartość robót budowlanych brutto 35.716.803,19 PLN, dofinansowanie w ramach POIiŚ: 50% wydatków kwalifikowalnych Projektu. Wykonawca robót budowlanych: SKANSKA S.A., Inżynier Kontraktu: ECM Group Polska Sp. z o.o., Nadzór Autorski: Samodzielna Pracownia Usług Projektowych S.C.

Informacje techniczne:

Projekt stanowi rozbudowa istniejącej płyty postojowej w kierunku zachodnio-południowym oraz budowa nowej nawierzchni do odladzania samolotów po wschodniej stronie istniejącej drogi kołowania DK-A. Południowy fragment nawierzchni płyty do odladzania samolotów będzie pełnił jednocześnie funkcję drogi kołowania równoległej do drogi startowej DS.

W związku z planowanym zwiększeniem ilości operacji lotniczych, budową nowego terminala pasażerskiego po zachodniej stronie istniejącego terminala, zaplanowano rozbudowę PPS, aby zwiększyć ilość samolotów stojących - obsługiwanych na PPS. Przyjęto, że na całej PPS należy zmieścić dwa stanowiska dla samolotów kodu „E" i trzy kodu „D" wchodzące na własnym ciągu i wypychane holownikiem na Drogę Kołowania.

***
Wymiary projektowanej PPS wraz z DK płytową i utwardzonymi poboczami: szerokość 160,5 m i długość 190 m. W zaprojektowanej szerokości PPS mieści się DK płytowa o szerokości 23 m wraz z utwardzonym poboczem o szerokości 10,5 m co odpowiada kodowi E. Dla istniejącej DK-A (23 m + 2 × 7,5 m) zaprojektowano poszerzenie poboczy do 10,5 m - przystosowano do kodu „E". Istniejącą wzdłuż DK-A infrastrukturę techniczną przeprojektowano do nowych parametrów technicznych DK. Po stronie wschodniej zaprojektowano płytę do odladzania dla samolotów kodu E (oraz samolotów i o kodzie niższym) kołujących na płytę na własnym ciągu. Zaprojektowana płyta ma wymiary: 131,0 m × 227,30 m oraz fragment Drogi Kołowania Równoległej (szer. 23,0 m + 2x10,5 m i długości 200 m). Fragment Drogi Kołowania Równoległej po stronie wschodniej od DK-A stanowi nawierzchnię płyty do odladzania samolotów. Zaprojektowany układ nawierzchni lotniskowych pozwala na powrót statku powietrznego z płyty do odladzania DK A (np. po operacji odladzania) w rejon terminala (PPS). Na zaprojektowanych płaszczyznach i drogach kołowania zaprojektowano oświetlenie nawigacyjne.
Źródło: Port Lotniczy Rzeszów
comments powered by Disqus