Zakaz ruchu lotniczego przedłużony do 9 maja (pytania i odpowiedzi)

ULC - ograniczenia w ruchu lotniczym - ważna informacja

Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował ważną informację w sprawie ograniczeń w ruchu lotniczym.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 734 zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym.

Rozporządzenie przedłuża zakaz ruchu lotniczego w Polsce do 9 maja 2020 roku. Wprowadza również zmianę, która dopuszcza do wykonywania lotów z wykorzystaniem statków powietrznych posiadających do 15 miejsc pasażerskich. Zmiana ta w większym zakresie umożliwi wykonywanie komercyjnych operacji lotniczych na polskich lotniskach z zachowaniem wszelkich wymogów związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:

§ 1.Wprowadza się zakaz wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe, z wyjątkiem statków powietrznych wykonujących loty:

1) którymi są przewożone osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz. U. poz. 435 i 469), powracające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej statkami powietrznymi wyczarterowanymi:

a) przed dniem 15 marca 2020 r. na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie, lub
b) na zlecenie Prezesa Rady Ministrów, lub
c) na zlecenie osoby fizycznej lub osoby prawnej, posiadającymi do 15 miejsc pasażerskich;

2) o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;

3) czarterowe realizowane przez obcych przewoźników lotniczych na zlecenie państw obcych w celu powrotu ich obywateli.

§ 2. Wprowadza się zakaz wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania handlowego statków powietrznych wykonujących loty krajowe, z wyjątkiem statków powietrznych:

1) wykonujących lądowanie handlowe wcelu zabrania lub pozostawienia towarów lub poczty, lub
2) posiadających do 15 miejsc pasażerskich, wykonujących lądowanie handlowe w celu zabrania lub pozostawienia pasażerów.

§ 3. Rozporządzenie traci moc z dniem 9 maja 2020 r.

§ 4.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2020 r.

Pełny tekst dokumentu dostępny jest tutaj (LINK)

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy obecne restrykcje wprowadzone przez Rząd RP obejmują realizowanie lokalnych lotów widokowych z pkt. A do pkt. A (samoloty, szybowce, balony na ogrzane powietrze) oraz skoki spadochronowe (indywidualne i w tandemie)?

Rozporządzenie o zakazie lotów nie ogranicza lotów lokalnych i innych aktywności lotnictwa ogólnego, rekreacyjnego i sportowego.

2. Czy mogę wykonywać operacje lotów lotnictwa ogólnego (GA) w lotach międzynarodowych? Np. wylot z lotniska w Polsce i lot do Niemiec, następnie powrót na lotnisko w Polsce.

Można wykonywać operacje lotnicze lotnictwa ogólnego w lotach międzynarodowych. Jednakże należy pamiętać o następujących zasadach:
1. Wylot i przylot samolotu musi być wykonywany na lotnisko z aktywnym przejściem granicznym, które zapewnia kontrole graniczną.
2. Pilot lotnictwa ogólnego GA nie jest traktowany jako pilot zawodowy wykonujący czynności zawodowe i podlega po przylocie z zagranicy 14 dniowej kwarantannie. Nawet jeśli nie lądował na terenie innego kraju, a jedynie opuścił granicę powietrzną RP celem wykonania np. przelotu widokowego i powrócił na lotnisko startu w Polsce.

3. Czy mogę wykonać lot krajowy z lotniska A do lotniska B, czy taki lot wymaga specjalnej zgody?

Ograniczania dotyczą § 2. Wprowadza się zakaz wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania handlowego statków powietrznych wykonujących loty krajowe, z wyjątkiem statków powietrznych określonych w pkt nr 1 i 2 rozporządzenia.
Jeśli przewoźnik ląduje handlowo, tzn. pobiera opłatę za przewóz w ramach posiadanego certyfikatu AOC samolotem powyżej 15 miejsc pasażerskich, to taka operacja wymaga uzgodnienia z KPRM. Inne operacje lotnicze nie są ograniczone.

4. Czy mogę wykonywać operacje komercyjne śmigłowcem w ruchu krajowym ?

Tak, zgodnie z ograniczeniami z rozporządzenia.

5. Co w przypadku gdy samolot ma konfigurację 16 miejsc pasażerskich, a podróżują nim dwaj pasażerowie ?

Rozporządzenie wprowadziło ograniczenie do 15 miejsc i w przypadku, gdy samolot posiada większą ich liczbę, wymagana jest zgoda ULC po wcześniejszym uzgodnieniu z KPRM.
Jeśli samolot ma 15 miejsc pasażerskich (nie więcej) i lot jest zorganizowany przez osobę fizyczną lub prawną to nie ma przeciwskazań do zorganizowania takiego lotu.

Przykładowo:
B737 BBJ ma więcej niż 15 miejsc pasażerskich (zależy od konfiguracji i certyfikatu typy, LOPA, itp.) – wymagana jest zgoda KPRM/ULC jak poprzednio.
PC-12 ma od 6-8 siedzeń – zgoda nie jest wymagana.

6. LOTY o statusie STS/STATE STS/HEAD obcych przewoźników

Realizowane są po otrzymaniu zgody Prezesa ULC na przelot zgodnie z art. 148 ust. Prawo Lotnicze po otrzymaniu stosownego wniosku z MSZ.

7. Pojedyncze przewozy CARGO do/z Polski

Jeśli wykonywane są przez przewoźników zarejestrowanych w jednym z państw członkowskich EOG – nie wymagają uzyskania zezwolenia Prezesa ULC.

Jeśli wykonywane są przez przewoźników zarejestrowanych w państwie trzecim – wymagane jest wcześniejsze uzyskanie zezwolenia Prezesa ULC.

Informacje dotyczące wymagań w zakresie uzyskania zezwolenia dostępne są TUTAJ.

Ponadto, każdy przewoźnik przewożący ładunek spoza UE powinien posiadać status ACC3. Przewoźnik ACC3 wymieniony w „unijnej bazie danych bezpiecznego łańcucha dostaw” jest uznawany we wszystkich państwach członkowskich w zakresie wszystkich przewozów z portu lotniczego państwa trzeciego do Unii.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus