Przejdź do treści
Źródło artykułu

Wytyczne Prezesa ULC w sprawie warunków upoważniania personelu technicznego poświadczającego obsługę podzespołów

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 3, 12 stycznia 2024 r. opublikowane zostały Wytyczne Nr 3/2024 Prezesa ULC z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie warunków upoważniania personelu technicznego poświadczającego obsługę podzespołów.

Zaleca się stosowanie niniejszych wytycznych określających szczegółowe warunki upoważniania personelu technicznego poświadczającego obsługę podzespołów przeznaczonych do zabudowy na skomplikowanych technicznie statkach powietrznych z napędem silnikowym.

Dla celów standaryzacji, w przypadku gdy organizacja obsługowa wyznacza personel poświadczający, obsługę podzespołów, odpowiednie procedury wystawiania oraz przedłużania upoważnienia CC/S razem z odnośnymi kryteriami kwalifikacji, w zależności od złożoności podzespołu i procesu oceny kompetencji personelu powinny być wyszczególnione w MOE.

Wytyczne zawierają zalecenia stosowania określonych wymagań lub kryteriów kwalifikowania personelu poświadczającego obsługę podzespołów.

Przy ocenie kompetencji należy uwzględnić stosunek do pracy i zachowanie CC/S. Sposób zarządzania wykazem personelu poświadczającego i indywidualnymi upoważnieniami CC/S powinien być wyszczególniony w MOE.

Dokumentacja oceny kompetencji CC/S powinna być oceniana pod względem kompletności i poprawności wypełnienia przez osobę odpowiedzialną za funkcjonowanie systemu jakości AMO.

Wytyczne wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Pełny tekst wytycznych nr 3/2024 dostępny jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony