Przejdź do treści
Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego - logo
Źródło artykułu

Wytyczne Prezesa ULC dot. prowadzenia dokumentacji ciągłej zdatności do lotu statku powietrznego

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 5, 26 stycznia 2023 r. opublikowane zostały Wytyczne Nr 2 Prezesa ULC z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji ciągłej zdatności do lotu statku powietrznego.

Wytyczne dotyczą:
1) statków powietrznych podlegających przepisom Part-ML;
2) statków powietrznych kategorii konwencyjnej (K2);
3) statków powietrznych kategorii specjalnej (K3).

Tracą moc wytyczne nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji ciągłej zdatności do lotu statku powietrznego (Dz. Urz. ULC poz. 219).

Wytyczne wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Pełny tekst wytycznych nr 2 dostępny jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony