Przejdź do treści
Źródło artykułu

Wymagania bieżącej praktyki - LAPL(A), LAPL(H), SPL, TMG i BPL

Czasami latam z kolegami posiadającymi licencje na inne kategorii statków powietrznych.  Nie każdy z nich potrafił znaleźć na szybko wymagania dotyczące bieżącej praktyki dla w.w. licencji. Postanowiłem więc zrobić krótką ściągawkę. Zasady bieżącej praktyki (brak jako takiego uprawnienia ze stałą datą) są dla nich bardzo podobne.

Przypominam, że dla w.w. licencji do niekomercyjnych operacji wystarczają, po zmianach, które miały miejsce kilka lat temu,  orzeczenia lekarskie na potrzeby LAPL, a tzw. druga klasa badań jest już niepotrzebna.  Dodatkowo posiadając w.w. licencje możemy zapomnieć o ULC na całe życie. Wymagania w zakresie bieżącej praktyki możecie nadrobić z instruktorem (bez egzaminu/kontroli umiejętności), wykonując również loty samodzielne i to nie niekoniecznie w ATO/DTO. Nie potrzeba żadnej biurokracji.  Popatrzcie jednak na ubezpieczenia, czy nie potraktują takich lotów jako bez uprawnień  ... 

I teraz po kolei  licencja po licencji:

LAPL(A)

FCL.140.A LAPL(A) — wymagania dotyczące bieżącej praktyki

a) Posiadacze licencji LAPL(A) mogą korzystać z wynikających z niej uprawnień, tylko jeżeli spełnili którykolwiek z poniższych warunków, w okresie ostatnich 2 lat, jako pilot samolotu lub motoszybowca turystycznego:

1) wykonali co najmniej 12 godzin czasu lotu jako pilot dowódca lub w locie z instruktorem bądź samodzielnie pod nadzorem instruktora, w tym
— 12 startów i lądowań;
— szkolenie odświeżające obejmujące co najmniej 1 godzinę całkowitego czasu lotu z instruktorem;

2) zaliczenie kontroli umiejętności dotyczących licencji LAPL(A) przed egzaminatorem. Kontrola umiejętności musi się opierać na egzaminie praktycznym na licencję LAPL(A);

b) Jeżeli posiadacze licencji LAPL(A) posiadają zarówno uprawnienia SEP(land), jak i SEP(sea), mogą spełniać wymogi określone w lit. a) pkt 1 dla danej klasy lub kombinacji klas, które będą ważne dla uprawnień. W tym celu na samolocie każdej klasy odbywa się co najmniej 1 godzinę wymaganego czasu lotu i 6 z wymaganych 12 startów i lądowań.

LAPL(H)

FCL.140.H LAPL(H) — wymagania dotyczące bieżącej praktyki

Posiadacze licencji LAPL(H) mogą korzystać z wynikających z niej uprawnień wyłącznie dla określonego typu, jeżeli w ciągu ostatnich 12 miesięcy:

a) odbyli co najmniej sześć godzin czasu lotu helikopterami tego typu jako pilot dowódca lub w locie z instruktorem bądź samodzielnie pod nadzorem instruktora, w tym sześć startów,  podejść do lądowania i lądowań, a także zaliczyli szkolenie odświeżające obejmujące co najmniej 1 godzinę całkowitego czasu lotu z instruktorem;

b) zaliczyli przed egzaminatorem kontrolę umiejętności na konkretnym typie przed ponownym korzystaniem z uprawnień wynikających z ich licencji; Kontrola umiejętności musi się opierać na egzaminie praktycznym na licencję LAPL(H).

SPL

SFCL.160 SPL — Wymagania dotyczące bieżącej praktyki

a) Szybowce, z wyłączeniem motoszybowców turystycznych
Posiadacz licencji SPL korzysta z przywilejów wynikających z licencji SPL, z wyłączeniem motoszybowców turystycznych wyłącznie wówczas, gdy w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed planowanym lotem:

1) wykonał, na szybowcach, co najmniej pięć godzin czasu lotu jako pilot dowódca lub w locie z instruktorem bądź w locie samodzielnym pod nadzorem instruktora FI(S), w tym – na szybowcach, z wyłączeniem motoszybowców turystycznych – co najmniej:
(i) 15 startów; oraz
(ii) dwa loty szkoleniowe z instruktorem FI(S);

lub

2) zaliczył kontrolę umiejętności przed egzaminatorem FE(S) na szybowcu, z wyłączeniem motoszybowców turystycznych; kontrola umiejętności musi się opierać na egzaminie praktycznym na licencję SPL.

TMG 

w licencji szybowcowej -  kontynuacja SFCL.160 

b) Motoszybowce turystyczne

Posiadacz licencji SPL korzysta z przywilejów TMG wyłącznie wówczas, gdy w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed planowanym lotem:

1) wykonał co najmniej 12 godzin czasu lotu jako pilot dowódca lub w locie z instruktorem bądź w locie samodzielnym pod nadzorem instruktora FI(S), w tym – na motoszybowcach turystycznych – co najmniej:
(i) sześć godzin czasu lotu:
(ii) 12 startów i lądowań; oraz
(iii) lot szkoleniowy obejmujący co najmniej jedną godzinę całkowitego czasu lotu z instruktorem; 

lub

2) zaliczyła kontroli umiejętności przed egzaminatorem; kontrola umiejętności musi się opierać na egzaminie praktycznym określonym w pkt SFCL.150 lit. b) pkt 2

BPL

BFCL.160 BPL — Wymagania dotyczące bieżącej praktyki

a) Posiadacz licencji BPL korzysta z wynikających z niej przywilejów wyłącznie wówczas, gdy zaliczył w odpowiedniej klasie balonów:

1) albo:
(i) w ciągu 24 miesięcy przed planowanym lotem, co najmniej sześć godzin czasu lotu, w tym: 10 startów i lądowań, jako pilot dowódca, w locie z instruktorem lub w locie samodzielnym pod nadzorem instruktora FI(B);
oraz
(ii) w ciągu 48 miesięcy przed planowanym lotem, co najmniej jeden lot szkoleniowy z instruktorem FI(B); 

lub

2) w ciągu 24 miesięcy przed planowanym lotem, kontrolę umiejętności zgodnie z lit. c).

Pamiętajcie, że warunek  odbycia kontroli umiejętności nie jest obowiązkowy i zawsze macie prawo korzystać z zapisu wymienionego wcześniej. Łatwo zauważycie słowo "lub" (SPL, TMG, BPL) i  "któregokolwiek z warunków" (LAPL(A)). W LAPL(H) po "12 miesięcy" brakuje wyrazu "They have either" , czyli "którykolwiek z dwóch" (ULC zapewne nie kiwnął palcem w celu korekty tłumaczenia).  

Pamiętajcie, o obowiązku prowadzenia logbooka w tym zwłaszcza o  wpisach lotów z instruktorem. Trochę na ten temat jest tutaj ---> LINK .

O liczeniu godzin w ramach bieżącej praktyki pisałem też tutaj --> LINK.


Janusz Boczoń - pilot i instruktor. Autor bloga www.avialaw.blogspot.com

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony