Wykaz podmiotów uprawnionych do zamawiania lub korzystania z elastycznych elementów struktury przestrzeni powietrznej

Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego 2019.60

W Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego 2019.60 zostało opublikowane  ogłoszenie nr 32 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zamawiania lub korzystania z elastycznych elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. − Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495) oraz § 19 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. z 2019 r. poz. 619) ogłasza się wykaz podmiotów uprawnionych, o których mowa w § 19 ust. 2 pkt 3–7 tego rozporządzenia, stanowiący załącznik do ogłoszenia.

Pełny tekst dokumentu dostępny jest tutaj (LINK)

 

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus