WSOSP i PAŻP podpiszą porozumienie ramowe o wspołpracy

PAŻP i WSOSP

W ramach harmonizacji i integracji personelu Jednolitego Systemu Zarządzania Ruchem Lotniczym Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych i Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zawrą 16 maja br. porozumienie ramowe o współpracy.

Mając na uwadze stanowisko Rady Europejskiej w kwestii transportu lotniczego zawarte w Strategii Lizbońskiej, koncentrującej się na utworzeniu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, integracji zarządzania ruchem lotniczym w sferze cywilnej i wojskowej oraz lepszej koordynacji polityki zasobów ludzkich w sektorze zarządzania ruchem lotniczym, ale przede wszystkim, w trosce o zachowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz o nieograniczony dostęp do przestrzeni powietrznej przez wszystkich jej użytkowników, WSOSP chce dołożyć wszelkich starań by personel lotniczy posiadał wymagane kwalifikacje potwierdzone przez stosowne władze.

Uznając, że czynnik ludzki jest najważniejszym elementem systemu zarządzania ruchem lotniczym, a jego roli w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych nie da się przecenić, w drodze porozumienia, które będzie podpisane w najbliższy wtorek, Wyższa Szkoła Oficersa Sił powietrznych w Dęblinie chce podjąć, wspólnie z Polską Agencja Żeglugi Powietrznej, działania służące ujednoliceniu szkolenia i kwalifikowania personelu służb ruch lotniczego w Polsce.

Spotkanie Rektora-Komendanta WSOSP gen. bryg. pil. dr. Piotra Krawczyka z Prezesem PAŻP  Januszem Niedzielą odbędzie się w najbliższy wtorek, 16 maja, br o godz. 12.00, w Sali Kolumnowej Pałacu Jabłonowskich w Dęblinie.

Źródło: WSOSP Dęblin
comments powered by Disqus