Wskaźniki SPIs za IV kwartał 2020 roku

Aviation Safety - tablica

Na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w zakładce „Zarządzanie Bezpieczeństwem” został opublikowany Załącznik B do Krajowego Planu Bezpieczeństwa 2020 – 2023 (KPB 2020) – „Zestawienie wartości SPIs z podziałem miesięcznym”.

Zestawienie zawiera wartości SPIs (Safety Perfomance Indicators) wyliczone jako średnie z poszczególnych danych przekazanych przez podmioty lotnicze: ADR, ATO, OPS, AHAC i ATM. Ponadto wyliczone zostały poziomy alarmowe dla wszystkich wskaźników. Dane obejmują IV kwartał 2020 r. tj. październik – listopad – grudzień 2020 r. i są podane w formie tabelarycznej i wykresów.

Indywidualne wartości SPIs pozyskane od podmiotów lotniczych nie podlegają publikacji zgodnie z pkt. (20) preambuły Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zakładce SPIs.


Przeczytaj również:
Wskaźniki SPIs za III kwartał 2020 roku

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus