Przejdź do treści

Strefy wydzielone w związku z ćwiczeniem wojskowym DRAGON-21

W ramach cyklu AIRAC 239 SUP 56/21 (ENR 5), Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje o strefach czasowo wydzielonych EP TS474, EP TS475, EP TS476,  EP TS420, EP TS421, EP TS42,2 EP TS42,3 EP TS426 oraz strefach buforowych EP TS474Z; EP TS475Z; EP TS476Z; EP TS01 A, B, C; EP TS02 A, B, C, D, E, F; EP TR11 A, B, C, D, E; EP TS13 A, B, D12; EP TS14 A, B, C, D13, D14; EP TS16 A, B, C, D, E, F, D15; EP TS16 B, C, D, E, D15; EP TR04 A, B, P; EP TR05 E, F, G; EP TR69 A, B, C, D, E, F; EP D25; EP D29; EP D48; EP D53; EP D54 oraz EP D57 wyznaczonych na potrzeby ćwiczenia wojskowego Dragon-21, które ma się odbyć w dniach 1-11 czerwca 2021 r.


STREFY CZASOWO WYDZIELONE:
Strefy wyznaczone na potrzeby lotów wojskowych statków powietrznych. W czasie aktywności stref - przestrzeń niesklasyfikowana.

EP TS474

Granice poziome:

1. 53°43'45"N 021°34'55"E
2. 54°06'49"N 021°35'25"E
3. 54°05'52"N 022°29'01"E
4. 53°46'29"N 022°28'02"E
5. 53°45'47"N 021°51'22"E
1. 53°43'45"N 021°34'55"E

Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: FL 145

Czas aktywności:

02 JUN 2021: 0800 - 1400 (EPKS)
03 JUN 2021: 0800 - 1400 (EPKS)
05 JUN 2021: 0800 - 1000 (EPLK)
06 JUN 2021: 0800 - 1000 (EPKS)
07 JUN 2021: 0800 - 1000 (EPLK)
08 JUN 2021: 0600 - 1000 (EPMB)
09 JUN 2021: 0600 - 1000 (EPMB)
10 JUN 2021: 1430 - 1600 (EPMB)
10 JUN 2021: 1600 - 1800 (EPLK)

EP TS475

Granice poziome:

1. 53°46'29"N 022°28'02"E
2. 53°42'28"N 022°35'57"E
3. 53°25'36"N 022°30'05"E
4. 53°26'04"N 021°34'41"E
5. 53°43'45"N 021°34'55"E
6. 53°45'46"N 021°51'03"E
1. 53°46'29"N 022°28'02"E

Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: FL 145

Czas aktywności:

02 JUN 2021: 0800 - 1400 (EPKS)
03 JUN 2021: 0800 - 1400 (EPKS)
05 JUN 2021: 0800 - 1000 (EPLK)
06 JUN 2021: 0800 - 1000 (EPKS)
07 JUN 2021: 0800 - 1000 (EPLK)
08 JUN 2021: 0600 - 1000 (EPMB)
09 JUN 2021: 0600 - 1000 (EPMB)
10 JUN 2021: 1430 - 1600 (EPMB)
10 JUN 2021: 1600 - 1800 (EPLK)

EP TS476

Granice poziome:

1. 50°29'24"N 021°33'56"E
2. 50°45'59"N 021°56'54"E
3. 50°44'21"N 022°07'56"E
4. 50°31'00"N 022°19'03"E
5. 50°25'11"N 022°02'26"E
6. 50°22'37"N 021°45'13"E
7. 50°26'30"N 021°41'02"E
1. 50°29'24"N 021°33'56"E

Granice pionowe: Dolna granica: 5500 ft AMSL Górna granica: FL 245

Czas aktywności:

02 JUN 2021: 0800 - 1400 (EPKS)
03 JUN 2021: 0800 - 1400 (EPKS)

EP TS420

Granice poziome:

1. 52°19'47"N 022°08'36"E
2. 52°20'37"N 022°29'15"E
3. 52°04'42"N 022°30'00"E
4. 52°03'53"N 022°16'08"E
1. 52°19'47"N 022°08'36"E

Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 3500 ft AMSL
Uwaga: z wyłączeniem MTMA EPMM.

Czas aktywności:

02 - 11 JUN 2021: codziennie w godz. 0600 - 0900 oraz 1200 - 1600

EP TS421

Granice poziome:

1. 52°20'37"N 022°29'42"E
2. 52°20'03"N 022°48'33"E
3. 52°05'40"N 022°48'35"E
4. 52°04'40"N 022°30'28"E
1. 52°20'37"N 022°29'42"E

Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 3500 ft AMSL

Czas aktywności:

02 - 11 JUN 2021: codziennie w godz. 0900 - 1200 oraz 1600 - 2000.

EP TS422

Granice poziome:

1. 52°20'01"N 022°49'06"E
2. 52°20'24"N 022°55'24"E
3. 52°12'10"N 022°59'53"E
4. 52°11'50"N 022°49'01"E
1. 52°20'01"N 022°49'06"E

Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 3500 ft AMSL

Czas aktywności:

02 - 11 JUN 2021: codziennie w godz. 0600 - 1000.

EP TS423

Granice poziome:

1. 52°11'33"N 022°49'02"E
2. 52°11'53"N 023°00'15"E
3. 52°06'59"N 023°03'33"E
4. 52°05'38"N 022°49'15"E
1. 52°11'33"N 022°49'02"E

Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 3500 ft AMSL

Czas aktywności:

02 - 11 JUN 2021: codziennie w godz. 1000 - 1500.

EP TS426

Granice poziome:

1. 52°05'17"N 022°49'18"E
2. 52°06'47"N 023°03'51"E
3. 52°02'37"N 023°15'46"E
4. 51°58'11"N 023°06'42"E
1. 52°05'17"N 022°49'18"E

Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 3500 ft AMSL

Czas aktywności: 02 - 11 JUN 2021: codziennie w godz. 1500 - 2000.


STREFY FBZ (FLIGHT PLAN BUFFER ZONE)

EP TS474Z

Granice poziome:

1. 54°09'29"N 021°34'44"E
2. 54°08'30"N 022°30'04"E
3. 54°07'53"N 022°32'09"E
4. 54°06'37"N 022°33'27"E
5. 53°45'40"N 022°32'44"E
6. 53°44'38"N 022°31'39"E
7. 53°43'54"N 022°29'52"E
8. 53°43'06"N 021°51'47"E
9. 53°40'59"N 021°34'17"E
10. 53°42'00"N 021°31'06"E
11. 53°43'35"N 021°30'18"E
12. 54°07'29"N 021°30'55"E
13. 54°08'58"N 021°32'23"E
1. 54°09'29"N 021°34'44"E

Granice pionowe: Dolna granica: FL 95 Górna granica: FL 145

EP TS475Z

Granice poziome:

1. 53°48'26"N 021°50'34"E
2. 53°49'10"N 022°29'49"E
3. 53°44'12"N 022°39'31"E
4. 53°42'39"N 022°40'34"E
5. 53°24'04"N 022°34'09"E
6. 53°22'55"N 022°31'32"E
7. 53°23'23"N 021°33'07"E
8. 53°24'27"N 021°30'47"E
9. 53°26'01"N 021°30'05"E
10. 53°44'32"N 021°30'25"E
11. 53°46'09"N 021°32'16"E
1. 53°48'26"N 021°50'34"E

Granice pionowe: Dolna granica: FL 95 Górna granica: FL 145

EP TS476Z

Granice poziome:

1. 50°48'42"N 021°57'00"E
2. 50°46'48"N 022°09'51"E
3. 50°45'59"N 022°11'20"E
4. 50°31'36"N 022°23'18"E
5. 50°30'17"N 022°23'12"E
6. 50°29'01"N 022°22'01"E
7. 50°22'37"N 022°03'53"E
8. 50°19'51"N 021°45'02"E
9. 50°20'25"N 021°42'32"E
10. 50°24'34"N 021°38'01"E
11. 50°27'32"N 021°30'40"E
12. 50°29'06"N 021°29'36"E
13. 50°30'32"N 021°29'57"E
14. 50°48'19"N 021°54'35"E
1. 50°48'42"N 021°57'00"E

Granice pionowe: Dolna granica: FL 95 Górna granica: FL 245

RESTRYKCJE EU EU RESTRICTIONS

EUTS474R: not available for traffic
EUTS474ZR: not available for traffic
EUTS475R: Not available for traffic
EUTS475ZR: Not available for traffic
EUTS476R: Not available for traffic
EUTS476ZR: Not available for traffic
oraz
EP TS01 A, B, C zgodnie z AIP Polska.

Czas aktywności:

07 JUN 2021: 1000 - 1600 (EPMB)
08 JUN 2021: 0800 - 1600 (EPMB)
09 JUN 2021: 0900 - 1600 (EPMB)
10 JUN 2021: 0800 - 1700 (EPMB)

EP TS02 A, B, C, D, E, F zgodnie z AIP Polska


Czas aktywności:

02 JUN 2021: 0800 - 1400 (EPKS)
03 JUN 2021: 0800 - 1400 (EPKS)
05 JUN 2021: 0800 - 1400 (EPLK)
06 JUN 2021: 0800 - 1000 (EPKS)
07 JUN 2021: 0800 - 1600 (EPMB)
08 JUN 2021: 0600 - 1600 (EPMB)
09 JUN 2021: 0600 - 1400 (EPMB)
09 JUN 2021: 1400 - 1600 (EPLK)
10 JUN 2021: 0700 - 1900 (EPMB)

EP TR11 A, B, C, D, E zgodnie z AIP Polska

Czas aktywności:

08 JUN 2021: 0800 - 1200 (EPLK)
11 JUN 2021: 0800 - 1200 (EPLK)

EP TS13 A, B, D12 zgodnie z AIP Polska.

Czas aktywności:

04 JUN 2021: 0800 - 1600 (EPKS)
05 JUN 2021: 0800 - 1600 (EPKS)

EP TS14 A, B, C, D13, D14 zgodnie z AIP Polska

Czas aktywności:

01 JUN 2021: 0800 - 0900 oraz 1200 - 1400 (EPKS)
02 JUN 2021: 0800 - 1200 (EPSN)
04 JUN 2021: 0700 - 0900 oraz 1300 - 1400 (EPSN)
05 JUN 2021: 0700 - 0900 oraz 1300 - 1400 (EPSN)
06 JUN 2021: 0700 - 1400 (EPLK)
07 JUN 2021: 0700 - 1100 (EPSN, EPLK)
08 JUN 2021: 0600 - 1300 (EPSN)
09 JUN 2021: 0500 - 1000 (EPSN)

EP TS16 A, B, C, D, E, F, D15 zgodnie z AIP Polska

Czas aktywności:

02 JUN 2021: 1400 - 1800 (EPSN)
03 JUN 2021: 0800 - 1100 (EPKS)
03 JUN 2021: 1100 - 1400 (EPMB)
04 JUN 2021: 0800 - 0930 (EPKS)
04 JUN 2021: 0930 - 1200 (EPSN)
05 JUN 2021: 1100 - 1500 (EPMB)
06 JUN 2021: 0900 - 1300 (EPSN)

EP TS16 B, C, D, E, D15 zgodnie z AIP Polska

Czas aktywności:

03 JUN 2021: 0700 - 0800 oraz 1400 - 1900 (EPOK)
04 JUN 2021: 0700 - 0800 oraz 1200 - 2100 (EPOK)
05 JUN 2021: 1700 - 1900 (EPOK)
06 JUN 2021: 1900 - 2200 (EPOK)
07 JUN 2021: 0900 - 1200 (EPOK)

EP TR04 A, B, P zgodnie z AIP Polska

Czas aktywności:

10 JUN 2021: 0700 - 1900 (EPMB)

EP TR05 E, F, G zgodnie z AIP Polska

Czas aktywności:

02 JUN 2021: 0800 - 1400 (EPKS)
03 JUN 2021: 0800 - 1400 (EPKS)

EP TR69 A, B, C, D, E, F zgodnie z AIP Polska

Czas aktywności:

08 JUN 2021: 0600 - 1500 (EPMB)
09 JUN 2021: 0600 - 1500 (EPMB)

oraz strefy EP D25, EP D29, EP D48, EP D53, EP D54, EP D57 zgodnie z AIP Polska.


UTRZYMYWANIE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ:

Załogi statków powietrznych wykonujące loty powyżej FL 95 poza strefami ćwiczenia będą utrzymywały łączność radiową z odpowiednimi sektorami kontroli obszaru (ACC/OAT) zgodnie z MIL AIP Polska.

Załogi statków powietrznych wykonujące loty w wydzielonych rejonach EP TS, EP TR oraz EP D będą utrzymywać łączność radiową z odpowiednim terytorialnie organem dowodzenia Sił Zbrojnych RP.


INFORMACJE DOTYCZĄCE LOTÓW UAV:

Miejsce startu i lądowania znajduje się w obrębie stref EPTS 420 - 423, 426. Operator lub instruktor nadzorujący szkolenie będzie planował loty UAV z uwzględnieniem nieprzekraczalnych granic strefy pomniejszonych o bufory bezpieczeństwa wynoszące: bufor poziomy - 500 m oraz bufor pionowy - 500 ft.

Rozpoczęcie działań w strefie wymaga poinformowania FIS OLSZTYN/WARSZAWA.

Operator będzie w sposób ciągły monitorował lokalizację UAV. W przypadku utraty zdolności sterowania UAV i możliwości wylotu poza wyznaczoną strefę operator niezwłocznie informuje służbę FIS OLSZTYN/WARSZAWA (tel.: 22- 574-5585) oraz zarządzających okolicznymi lotniskami/lądowiskami.

Użytkownik strefy zapewnia łączność telefoniczną służącą zapewnieniu skutecznego i niezwłocznego kontaktu pomiędzy służbami AMC/ATS a osobą bezpośrednio odpowiadającą za wykonywanie lotów w strefie (operatorami UAV), która będzie dostępna przez cały czas aktywności strefy.

W przypadku utraty kontaktu radiowego z UAV i nie uruchomieniu się funkcji Failsafe/RTH, operator UAV niezwłocznie powiadamia telefonicznie właściwy dla danej strefy FIS przekazując:

  • numer strefy EPTS lub jej część, w której nastąpiła utrata kontaktu;
  • czas, w którym utracono kontakt z UAV;
  • czas pozostały do wyczerpania baterii/paliwa;
  • ostatnio zarejestrowaną prędkość UAV;
  • ostatnio obrany kurs/kierunek lotu i to, na ile prawdopodobne jest, że UAV będzie leciał z tym kursem;
  • ostatnią znaną wysokość na jakiej znajdował się UAV lub na jakiej utracono kontakt;
  • inne istotne informacje wynikające ze specyfiki zdarzenia.

W przypadku nawiązania ponownego kontaktu z UAV, operator informuje właściwy dla danej strefy FIS.

Na żądanie służb AMC/ATS operator zobowiązuje się do jak najszybszego zakończenia lotów w strefie przez UAV.


INFORMACJE DODATKOWE:

Strefa EPTS 476 wydzielona jest z przestrzeni odpowiedzialności służb ACC WARSZAWA, FIS WARSZAWA/KRAKÓW. Strefy EPTS 474 – 475 wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służb ACC WARSZAWA, FIS OLSZTYN. Strefy EPTS 420 - 423, 426 wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służb FIS OLSZTYN/WARSZAWA.

Przeloty statków powietrznych do stref EPTS, EPTR, EPD będą wykonywane po trasach wymienionych w planach lotu (FPL) z dopiskiem DRAGON 21 lub KONDOR 21. Lotniska operacyjne: EPMM, EPLK, EPKS, EPSN, EPMB, EPDE, EPOK.

Loty statków powietrznych w strefach EPTS z prędkością nie większą niż 250 kt IAS powinny być wykonywane zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody w czasie wystarczającym, aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania.

Loty statków powietrznych w strefach EPTS z prędkością powyżej 250 kt IAS powinny być wykonywane z utrzymywaniem 2,5 NM bufora poziomego oraz odległości 500 ft od dolnej i górnej granicy strefy.

Ćwiczenie DRAGON 21 oraz strefy EPTS 420 - 423, 426, 474 – 476 posiadają priorytet w stosunku do innych elastycznych elementów przestrzeni powietrznej i działalności lotniczej z wyjątkiem ćwiczenia BALTOPS 21.

Załogi statków powietrznych wykonujących loty w ramach ćwiczenia mają obowiązek omijania aktywnych stref niebezpiecznych (EPD) niewykorzystywanych podczas ćwiczenia oraz stref zakazanych (EPP) i ograniczonych (EPR).

Wloty statków powietrznych służb porządku publicznego na hasło „GARDA” oraz o statusie HEAD, HOSP, SAR, EMER do stref wydzielonych na potrzeby ćwiczenia należy koordynować z Dyżurną Służbą Operacyjną Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego (COP - DKP), tel.: + 48 261 828 370 lub +48 261 828 202.

Strefy EPTS 474 - 476 podlegają procedurze zamawiania i aktywacji przez zespół ds. koordynacji wykorzystania przestrzeni powietrznej zgodnie z AIP Polska ENR 2.2.3 pkt. 4 oraz pkt. 5.1.

Strefy EPTS 420 - 423, 426 podlegają procedurze zamawiania i aktywacji przez 12. BBSP (tel. 507-826-137, 500-277-085) zgodnie z AIP Polska ENR 2.2.3 pkt 4 oraz pkt 5.1.

Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności stref EPTS, EPTR i EPD będą dostępne w AMC Polska tel.: +48-261-828-131/132, +48-22-574-5711.


ORGANIZATOR ĆWICZENIA: Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Tel:. +48-261-825-308, +48-261-821-658


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!
 

FacebookTwitterWykop

Nasze strony