Wskaźniki SPIs za II kwartał 2020 roku

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w zakładce „Zarządzanie Bezpieczeństwem” został opublikowany Załącznik E do Krajowego Planu Bezpieczeństwa 2019 – 2022 (KPB 2019) – „Zestawienie wartości SPIs z podziałem miesięcznym”.

Zestawienie zawiera wartości SPIs (Safety Perfomance Indicators) wyliczone jako średnie z poszczególnych danych przekazanych przez podmioty lotnicze: ADR, ATO, OPS, AHAC i ATM. Ponadto wyliczone zostały poziomy alarmowe dla wszystkich wskaźników. Dane obejmują II kwartał 2020 r. tj. kwiecień - maj - czerwiec 2020 r. i są podane w formie tabelarycznej i wykresów.

Indywidualne wartości SPIs pozyskane od podmiotów lotniczych nie podlegają publikacji zgodnie z pkt. (20) preambuły Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych.


Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w zakładce SPIs (LINK)
 

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus