Przejdź do treści

Pierwsza TMZ (transponder mandatory zone) w FIR EPWW

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przypomina, że od 18 kwietnia 2024 r. w rejonie Warszawy planowane jest wprowadzenie strefy TMZ, czyli strefy obowiązkowego posiadania włączonego transpondera pracującego w modach A i C, zgodnie z informacjami podawanymi do wiadomości w konsultacjach społecznych prowadzonych w listopadzie 2019 oraz lipcu 2023 r.

Celem zmiany jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa lotów wykonywanych w rejonie lotnisk w Warszawie (EPWA), Warszawie-Babicach (EPBC) oraz Modlinie (EPMO) poprzez doprowadzenie do sytuacji, w której wszystkie statki powietrzne wykonujące loty w tym rejonie będą mogły być zobrazowane na wskaźniku radarowym służb ATS wykorzystujących radar wtórny wraz z identyfikacją lotu. Ustanowienie strefy TMZ pozytywnie wpłynie na świadomość sytuacyjną informatorów FIS, którzy będą mieli możliwość przekazania załogom precyzyjnej informacji o innym ruchu lotniczym. Oprócz tego, zmiana jest szczególnie istotna dla monitorowania ewentualnych przypadków naruszeń przestrzeni kontrolowanej TMA Warszawa, CTR EPWA, CTR EPMO w rejonach, gdzie statki powietrzne dolatujące do lotnisk kontrolowanych w Modlinie i Warszawie znajdują się w pośredniej i końcowej fazie podejścia, blisko granicy z przestrzenią niekontrolowaną.

Biorąc pod uwagę uzyskane komentarze w trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych strefa TMZ opublikowana zostanie w granicach 700-2000ft AMSL (tożsamych z RMZ Warszawa), a wyłączone z obowiązku posiadania transpondera będą:

  1. szybowce;
  2. motolotnie;
  3. motoparalotnie;
  4. paralotnie z napędem;
  5. samoloty zabytkowe, na których instalacja transpondera może być nie możliwa ze względów technicznych;
  6. bezzałogowe statki powietrzne;
  7. w uzasadnionych operacyjnie przypadkach – loty wykonywane po koordynacji telefonicznej / radiowej z odpowiednim terytorialnie organem FIS lub w drodze bezpośredniego porozumienia (LoA) pomiędzy PAŻP a organizatorem lotów;
  8. loty wykonywane w obrębie aktywnych stref TRA, TSA, ATZ, MRT.

Wprowadzenie strefy TMZ wraz z mitygacjami określonymi powyżej przyczyni się znacznie do wzrostu poziomu bezpieczeństwa wykonywania lotów w rejonie Warszawy.

Czytaj również:

Podsumowanie konsultacji projektu wprowadzenia strefy TMZ (Transponder Mandatory Zone) oraz rejonu obowiązkowego składania planu lotu (FPL) w granicach poziomych tożsamych z RMZ Warszawa

Konsultacje społeczne: TMZ oraz obowiązkowy FPL w granicach RMZ Warszawa

FacebookTwitterWykop

Nasze strony