Wizyta Dyrektora Generalnego Eurocontrol w PAŻP

Eamonn Brennan, Dyrektor Generalny Eurocontrol oraz Janusz Niedziela, Prezes PAŻP (fot. PAŻP)

1 lutego br. Eamonn Brennan, Dyrektor Generalny Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) złożył roboczą wizytę w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Podczas spotkania dyskutowano na temat wizji rozwoju Eurocontrol oraz współpracy z interesariuszami. W tym kontekście poruszono kwestie współpracy z Air Navigation Services Board (ANSB) – organem doradczym Provisional Council (PC) Eurocontrol – w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej. Głównym przedmiotem prac w ramach ANSB jest przygotowywanie opinii i rekomendacji w kwestiach związanych z planem biznesowym oraz budżetem Agencji Eurocontrol.

W latach 2018-2019 PAŻP posiada stałego przedstawiciela w składzie ANSB i jest zainteresowana zwiększeniem roli tego organu, w szczególności w kontekście kosztów Eurocontrol oraz planów pracy tej organizacji.

Kolejnym tematem rozmów była przyszłość Menedżera Sieci (Network Manager) oraz współpraca między nim a lokalnymi centrami zarządzania przepływem ruchu lotniczego. Prezes Janusz Niedziela zadeklarował współpracę i gotowość wsparcia Menedżera Sieci ze strony PAŻP, w szczególności w obszarach w których – z uwagi na specyfikę położenia geograficznego Polski oraz strukturę ruchu lotniczego – PAŻP posiada szczególną wiedzę i doświadczenie. Zwrócono również uwagę na potencjalne możliwości współpracy z uwagi na położenie Polski pomiędzy Zachodem a Wschodem Europy.

Dyskutowano także o potencjalnych trudnościach operacyjnych w niektórych częściach europejskiej przestrzeni powietrznej w nadchodzącym sezonie letnim oraz o planach rozwoju systemów zarządzania ruchem lotniczym.

Eamonn Brennan – dotychczasowy szef irlandzkiego nadzoru lotniczego pełni funkcję Dyrektora Generalnego Eurocontrol od 1 stycznia 2018 roku. Jest dziewiątym Dyrektorem Generalnym Organizacji.

Eurocontrol (ang. European Organisation for the Safety of Air Navigation) Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej jest cywilno-wojskową międzyrządową organizacją, której celem jest m. in. wspieranie państw członkowskich w wykonywaniu bezpiecznych, efektywnych kosztowo oraz przyjaznych środowisku operacji związanych z ruchem lotniczym. Eurocontrol pełni funkcję Menedżera Sieci (ang. Network Manager) od 2011 r. Członkami Eurocontrol jest 41 państw. Główna siedziba Organizacji znajduje się w Brukseli.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus