Przejdź do treści
Władza Lotnictwa Wojskowego - logo
Źródło artykułu

Wdrożenie europejskich wojskowych wymagań zdatności do lotu (EMAR)

Jak poinformowała Władza Lotnictwa Wojskowego, w dniu 11 września 2023 r. z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej Podsekretarz Stanu Michał Wiśniewski podpisał decyzję Nr 286/WLW Ministra Obrony Narodowej w sprawie wdrożenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Europejskich Wojskowych Wymagań Zdatności do Lotu.

Decyzja uprawomocnia zobowiązania, zawarte w porozumieniu podpisanym z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej RP przez Dyrektora DPZ MON w sprawie przyjęcia europejskich wojskowych zasad zdatności do lotu – European Military Airworthiness Requirements (EMAR) określonych w Basic Framework Document Ed. 2.0 – 18.06.2013 r., dotyczące:
1. partycypowania w procesie stanowienia prawa (EMAR),
2. przyjęcia struktury całego zbioru przyszłych EMAR oraz zaadaptowania istniejących EMAR jako regulacji.

Decyzja wprowadza również stosowne uregulowania prawne w związku z realizacją postanowień, zawartych w zatwierdzonej przez Ministra Obrony Narodowej Koncepcji utworzenia i funkcjonowania instytucji Władzy Lotnictwa Wojskowego (WLW) oraz decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu działania WLW, nadającej Głównemu Inżynierowi Lotnictwa Wojskowego (GILW) uprawnienia normowania zasad eksploatacji sprzętu techniki lotniczej w zakresie zdatności do lotu.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony