Warsztaty „Zdatność do lotu urządzeń latających – Moduł 1”

Warsztaty „Zdatność do lotu urządzeń latających” (fot. ULC)

W dniach 28-29 stycznia 2019 roku w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego odbyły się warsztaty dotyczące zdatności do lotu urządzeń latających – Moduł 1, skierowane do przedstawicieli podmiotów zatwierdzających (certyfikujących) projekty typu urządzeń latających. W związku z dużym zainteresowaniem przedstawicieli branży lotniczej z planowanych 3 dni spotkań, zrealizujowanych zostanie 6 dni warsztatowych (w trzech modułach).

Celem warsztatów jest przede wszystkim wspólna wymiana informacji, a także dyskusja mająca na celu przedstawienie praktycznych przykładów z życia i znalezienie najlepszych sposobów ich realizacji. Urząd Lotnictwa Cywilnego ma nadzieje, że przyjazna atmosfera i otwartość prowadzących zajęcia przyczynią się do jeszcze lepszej współpracy branży lotniczej z ULC.

ULC ma nadzieję, że uczestnicy warsztatów zdobędą oraz ugruntują swoją wiedzę z zakresu regulacji dotyczących zdatności statków powietrznych do lotu, a dzięki wymianie opinii na temat praktycznego stosowania nowych przepisów (m.in. znowelizowanego rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze  do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków oraz rozporządzenia UE 2018/1139) przyczynią się do wypracowania najbardziej efektywnych procedur oraz narzędzi mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa operacji lotniczych.

W kolejne poniedziałki i wtorki odbędą się dwa pozostałe moduły tematyczne: Moduł 2: obsługa i zdatność do lotu urządzeń latających będących w eksploatacji (4-5 lutego 2019), Moduł 3: informacje dla użytkowników i osób niezwiązanych z wytwarzaniem, profesjonalną obsługą techniczną lub oceną zdatności do lotu (11-12 lutego 2019). Niestety na „zimowe” terminy nie ma już miejsc.

Jednocześnie Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że ze względu na bardzo duże zainteresowanie warsztatami planowane jest uruchomienie w niedalekiej przyszłości ich kolejnej edycji.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus