Przejdź do treści
Źródło artykułu

VIII edycja konkursu "Polish Space Fellowship Program"

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uruchomiły VIII edycję konkursu Polish Space Fellowship Program (dawniej: "Rozwój kadr sektora kosmicznego").

Laureaci otrzymają możliwość odbycia staży w firmach i instytucjach badawczo-rozwojowych sektora kosmicznego. Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uczestniczy w programie jako jednostka przyjmująca na staż.

Staż w Instytucie to szansa na poszerzenie wiedzy inżynierskiej m.in. w zakresie rakiet i napędów kosmicznych. Działania realizowane są w niszach, w których rozwijane polskie kompetencje są konkurencyjne na arenie międzynarodowej.

Stażysta będzie realizować ambitne zadania z poniższego zakresu:

  • Realizacja prac badawczo-rozwojowych pod kątem: komponentów i podsystemów rakietowych systemów napędowych; zaplecza do realizacji testów napędów i rakiet; urządzeń mechanicznych, mechatronicznych oraz pirotechnicznych.
  • Rozwój projektów od pomysłu do realizacji, w tym: praca z systemami CAD/CAE; wykonywanie obliczeń wspierających procesy projektowania (modelowanie i symulacje); dobór materiałów oraz technologii wytwarzania; tworzenie dokumentacji technicznej; integracja prototypów i demonstratorów technologii; udział w kampaniach testowych systemów kosmicznych; udział w przeglądach projektów.

Stanowisko zapewnia kontakt z zaawansowaną aparaturą i oprogramowaniem, testami, współpracą z krajowymi i zagranicznym przemysłem oraz rozwojem faktycznych innowacyjnych produktów.

Zgłoszenia przyjmowane są do 23 kwietnia 2023 r.

Więcej informacji na stronie www.ilot.lukasiewicz.gov.pl


Technologie kosmiczne mają coraz większy wpływ na rozwój światowej gospodarki. Przedsiębiorczość związana z przestrzenią kosmiczną obejmuje szerokie spektrum działań: od projektowania i budowy części do satelitów, przez oprogramowanie stacji naziemnych, po tworzenie aplikacji umożliwiających obserwację Ziemi czy nawigację satelitarną.

Od chwili przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w 2012 roku polski sektor kosmiczny jest jednym z najbardziej dynamicznych sektorów polskiego przemysłu. Jest źródłem innowacji technologicznych, z którego czerpią także inne branże polskiej gospodarki. Wysokie wymagania kompetencyjne i jakościowe jakie niosą za sobą technologie kosmiczne sprawiają, że polski sektor kosmiczny jest także dystrybutorem najnowocześniejszych rozwiązań organizacyjnych. Firmy sektora kosmicznego, swoją przewagę konkurencyjną budują na unikalnym know how. Jak każdy segment gospodarki „high tech”, sektor kosmiczny potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. realizując misję wspierania innowacji oraz wychodząc naprzeciw niniejszej potrzebie, zainicjowała program stażowy. Z założenia staże, których Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest organizatorem, będą miały charakter stricte merytoryczny i będą służyć przede wszystkim zdobyciu doświadczenia oraz wykorzystaniu wiedzy i umiejętności Laureatów Konkursu w praktyce.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony