VI Światowy Zjazd Lotników Polskich

Siły Powietrzne

Podczas tegorocznych obchodów Święta Lotnictwa, 25– 28 sierpnia 2012 roku odbędzie się VI Światowy Zjazd Lotników Polskich z udziałem weteranów wojennych mieszkających w kraju i na obczyźnie. Udział w nim deklaruje około 130 osób z zagranicy i ponad 160 weteranów krajowych. Ze względu na wiek wielu gości, przypuszczamy, że będzie to ostatni zjazd z ich udziałem.

Zjazd, organizowany przez Dowództwo Sił Powietrznych, nawiązuje do ważnych wydarzeń związanych z dziejami polskich skrzydeł, w tym do 80. rocznicy zwycięstwa załogi Żwirko-Wigura w challenge’u berlińskim i
lotniczych wyczynów wybitnego pilota okresu międzywojennego płk. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego oraz 20. rocznicy sprowadzenia z Wielkiej Brytanii do Kraju sztandaru Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie.

25 sierpnia (sobota) kombatanci i weterani odwiedzą „Szkołę Orląt” w Dęblinie oraz tamtejsze Muzeum Sił Powietrznych.

27 sierpnia (poniedziałek) rano delegacja Dowództwa Sił Powietrznych złoży wiązanki na grobach lotników (w tym tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej) na Powązkach cywilnych i wojskowych. W poniedziałek w południe Prezydent RP przyjmie uczestników zjazdu w Pałacu Prezydenckim, a szczególnie zasłużonym wręczy awanse generalskie i ordery. Ze względu zasługi środowiska kombatanckiego Prezydent RP Bronisław Komorowski objął VI Światowy Zjazd Lotników Polskich patronatem honorowym. Akredytacje na to spotkanie przyjmuje Kancelaria Prezydenta RP.

Wieczorem 27 sierpnia na Polach Mokotowskich (pierwszym lotnisku Warszawy) odbędzie się apel poległych.

28 sierpnia (wtorek) w południe na Polach Mokotowskich przed Pomnikiem Lotników Polskich poległych w latach 1939 -1945 odbędą się uroczystości, połączone z DEFILADĄ LOTNICZĄ nad stolicą. Od strony Piaseczna w kierunku Żoliborza w godzinach 12.00-12.05 lub 13.30-13.35 (stosownie do warunków atmosferycznych) przelecą na wysokości 300-400 metrów cztery groty złożone z sześciu odrzutowców każdy – TS-11 Iskra, MiG-29, Su-22 i F-16. Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego SZ RP poczyniło stosowne ustalenia z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, aby zagwarantować bezpieczeństwo startów i lądowań na lotnisku Okęcie.

Po ceremoniach uczestnicy udadzą się do Dowództwa SP na dalszą część (odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej autorom Marsza Lotników, koncert muzyczny, spotkanie lotniczych pokoleń). Będzie to ostatnie przedsięwzięcie zjazdu. Następnego dnia goście zagraniczni opuszczą Polskę.

Zastrzegamy, że dojście do skutku przelotu będzie uzależnione od warunków pogodowych.

Dowództwo Sił Powietrznych RP

***

GOŚĆMI IV ŚWIATOWEGO ZJAZDU LOTNIKÓW POLSKICH
BĘDĄ MIĘDZY INNYMI:


1. KORNICKI Franciszek – urodzony 18.12.1916 r. Walczył w 317 Dywizjonie Myśliwskim „Wileński”, a od 12 lutego 1943 r. był dowódcą 308 Dywizjonu Myśliwskiego „Krakowski”. Mając 26 lat był wówczas najmłodszym dowódcą dywizjonu w Polskich Siłach Powietrznych. Natomiast od 28 kwietna 1943 roku dowodził 317 Dywizjonem Myśliwskim. Odznaczony za męstwo wojennym Orderem Virtuti Militari. Po wojnie pozostał w Anglii, pracował zawodowo w RAF, a społecznie działał w Stowarzyszeniu Lotników Polskich w Wlk. Brytanii. Obecnie jedyny z żyjących dowódców dywizjonów PSP. Stopień – podpułkownik.

2. OSTROWSKI Marceli – urodzony 30.05.1920 r. Pochodzi ze znamienitego rodu szlacheckiego, który wsławił się uchronieniem skarbu Korony Polskiej po drugim rozbiorze Polski (jego przodek był wówczas ministrem skarbu Korony). Strzelec pokładowy, latał w 301 dywizjonie bombowym „Ziemi Pomorskiej”. Odznaczony za męstwo wojennym Orderem Virtuti Militari. Po wojnie zamieszkał w Kanadzie. Działa w Stowarzyszeniu Lotników Polskich w Toronto. Jego wspomnienia zostały opisane w książce „Wyżej niż piniory”.

3. OSTROWSKI Adam – urodzony 15.02.1919 r. Por. pil PSP. Latał między innymi w 317 Dywizjonie Myśliwskim „Wileński”. Po wojnie pozostał w Wielkiej Brytanii. Od 1990 r. Przewodniczący Zarządu koła Stowarzyszenia Lotników Polskich w Londynie. Aktualny stopień – major.

4. KARNKOWSKI Tadeusz – urodzony 27.11.1917 r. kpt. pil. PSP. Walczył w 316 dywizjonie myśliwskim. Odznaczony za męstwo wojennym Orderem Virtuti Militari. Mieszka na stałe w USA.

5. JEZIORSKI Andrzej – urodzony 23.12.1922 r. Por pil. 304 Dywizjonu Obrony Wybrzeża. Po wojnie pilot brytyjskich linii lotniczych. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Polonia Restituta. Od 1999 r. Wiceprezes Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii, a od 2006 r. przewodniczący Fundacji SLP. Aktualny stopień – podpułkownik.

6. JÓZEFIAK Stanisław – urodzony 10.09.1919r. W 1937 r. wstąpił do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy, gdzie przeszedł przeszkolenie ogólnowojskowe i kurs dla strzelców-radiotelegrafistów pokładowych. We wrześniu ewakuowany do Rumunii, gdzie dwukrotnie uciekał z obozu internowanych. W 1941 r. w Wlk. Brytanii otrzymał stopień sierżanta i został skierowany do 304 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Śląskiej”. W maju 1941 r. w czasie lotu bojowego wyskoczył z płonącego samolotu, przy lądowaniu złamał nogę. Jego załoga zginęła. Po wyleczeniu kontynuował loty jako strzelec nad Francję, Niemcy i Atlantyk. W 1943 r. zgłosił się do szkolenia lotniczego na samolotach Tiger Moth. W styczniu 1945 r. przeszedł przeszkolenie dla pilotów myśliwskich na Spitfire’ach. Poprzez służbę w jednostkach zapasowych ostatecznie trafił w czerwcu 1945 r. do 317 Dywizjonu Myśliwskiego „Wileński”, który stacjonował wówczas w Niemczech. Po demobilizacji osiadł w Derby. Za zasługi wojenne odznaczony został Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari oraz trzykrotnie Krzyżem Walecznych. W 1951 r. znalazł zatrudnienie jako pilot w amerykańskiej CIA. Aktualny stopień – major. Działał społecznie w Stowarzyszeniu Lotników Polskich. W czasie tegorocznych obchodów Święta Lotnictwa przekaże Muzeum Sił Powietrznych sztandar Koła SLP w Derby.

7. KRZYSTEK Tadeusz – urodzony 10.04.1919 r. Plutonowy, instruktor przyrządów samolotowych. Służył min. w 302 Dywizjonie Myśliwskim. Od 1975 r. do 1999 r. piastował funkcję Sekretarza Generalnego W Stowarzyszeniu Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii. Autor monografii „Personel Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii w latach 1940-47”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Polonia Restituta. W czasie tegorocznego Zjazdu lotników będzie promował nowe, uzupełnione wydanie swojego dzieła. Promocja książki będzie zorganizowana w Dęblinie w Muzeum Sił Powietrznych (25 sierpnia) i w Warszawie w DSP (28 sierpnia).

8. BORYSIUK Eugeniusz - urodzony 03.11.1927 r. Mechanik przyrządów samolotowych. Ukończył szkołę w Halton. Przewodniczący Komitetu Funduszu Społecznego SLP w Wielkiej Brytanii. Prezes Koła Małoletnich wychowanków w Helipolos.

9. PODGÓRSKI Mieczysław – płk pil. Brał czynny udział w wojnie obronnej 1939 r. będąc żołnierzem obsługi pociągu pancernego „Bartosz Głowacki”. Po wkroczeniu do Polski Armii Czerwonej, walcząc pod Lwowem 24 września 1939 r. dostał się do niewoli. Jako jeniec wojenny zesłany do łagru w rejonie rzeki Dźwiny. Tam pracował przy budowie linii kolejowej do Workuty. W 1941 r. przewieziony do łagru na południe Rosji w obwodzie Pierm. W maju 1943 r. wstąpił do tworzonej w Sielcach nad Oką 1 DP im. T. Kościuszki. Początkowo otrzymał przydział do pułku czołgów, a po kilku miesiącach do tworzonego 1 PLM „Warszawa”. Brał udział we wszystkich operacjach powietrznych tego pułku od września 1944 r. do maja 1945 r. z operacja berlińską włącznie. Wykonał 20 lotów bojowych.
 

Źródło: Siły Powietrzne
comments powered by Disqus

Komentarze

Kochani, nie Pola a Pole Mokotowskie - w liczbie pojedynczej. Paryż ma swoje Pola Elizejskie, Kraków Błonia, a bidula Warszawa - Pole. Jedno, chociaż podzielone między trzy dzielnice. Tak było w przeszłości, tak jest teraz, nawet stacja metra o tym przypomina.

Dlapilota? To Siły Powietrzne napisały, a za nimi inne portale.

"Ze względu zasługi środowiska kombatanckiego Prezydent RP Bronisław Komorowski objął VI Światowy Zjazd Lotników Polskich patronatem honorowym"

Jak można było okazać szacunek zasłużonemu środowisku, to się przysłużył - zablokował Akademie SP, ale teraz ogrzać się przy światełku chwały bohaterów a jakże!

Tylko niech go poinformują żeby już z tymi drzwiami dał spokój,

Szacun dlapilota za pamięć o nich!