Przejdź do treści
Umowa na dostawę specjalistycznego pojazdu dla Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej podpisana (fot. mazuryairport.pl)
Źródło artykułu

Umowa na dostawę specjalistycznego pojazdu dla Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej podpisana

W piątek, 14 października 2022 r. w siedzibie Warmia i Mazury Sp. z o. o. zarządzającej Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach, podpisano umowę na dostawę specjalistycznego zjazdu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem medycznym. 

Zakup realizowany jest w ramach projektu "CAWOK – bezpieczeństwo w strefie RESA Zakup specjalistycznego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem medycznym", który dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (działanie 7.4. Infrastruktura lotniskowa).

Wartość projektu wynosi 4 305 000,00 zł, z czego dofinansowanie z UE stanowi 2 625 000,00 zł. 

Dostawcą specjalistycznego pojazdu, wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego jest firma Integra B.R.O.P. Sp. z o.o. z Gdyni. Podczas podpisania umowy firmę reprezentowali: Robert Gawryś – Prezes Zarządu oraz Marek Nowicki – V-ce Prezes Zarządu. 

Specjalistyczny pojazd ratowniczo-gaśniczy (6×6) będzie uzupełnieniem dwóch pojazdów tego typu, funkcjonujących w Lotniskowej Służbie Ratowniczo-Gaśniczej w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury. Nowy zakup pozwoli na zapewnienie w pełni optymalnej, wymaganej przepisami kategorię przeciwpożarową, dopasowaną do potrzeb obsługi zabezpieczenia wszystkich operacji statków powietrznych, do których lotnisko jest certyfikowane.

Obecnie Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza na Lotnisku w Szymanach zapewnia piątą, a na żądanie siódmą kategorię ochrony przeciwpożarowej lotniska. Nowy pojazd pozwoli podnieść kategorię ochrony przeciwpożarowej do ósmej, a to z kolei pozwoli na obsługę takich samolotów jak Boeing 777 czy Airbus A350.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony