ULC: Zmiany organizacyjne w Departamencie Techniki Lotniczej

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa CywilInego poinformował, że z dniem 16 listopada 2018 roku w Departamencie Techniki Lotniczej zostały wprowadzone zmiany organizacyjne.

W miejsce funkcjonujących inspektoratów: Inspektoratu Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych (LTT-1) oraz Inspektoratu Certyfikacji Organizacji Obsługowych i Zarządzania Ciągłą Zdatnością (LTT-2) zostały powołane nowe inspektoraty: Inspektorat Nadzoru nad Zapewnieniem Ciągłej Zdatności do Lotu Skomplikowanych Statków Powietrznych (LTT-1) oraz Inspektorat Nadzoru nad Zapewnieniem Ciągłej Zdatności do Lotu Statków Powietrznych Lotnictwa Ogólnego (LTT-2), a w miejsce funkcjonujących wydziałów: Wydziału Analiz, Standardów i Dokumentacji Technicznej (LTT-4) i Wydziału Ochrony Środowiska (LTT-6) został powołany nowy Wydział Analiz i Standardów Techniki Lotniczej (LTT–4).

Informacje dotyczące zakresów działania i realizowanych zadań przez wyżej wymienione inspektoraty oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Technika lotnicza.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus