ULC: Zawieszenie wykonywania czynności kancelaryjnych w Delegaturze Południowo-Wschodniej w Rzeszowie oraz w Bielsku Białej

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w dniach od 18 czerwca do 11 lipca 2019 roku w Delegaturze Południowo-Wschodniej w Rzeszowie zostaje czasowo zawieszone wykonywanie czynności kancelaryjnych tj. przyjmowanie korespondencji (wniosków lub pism) oraz wydawanie licencji członków personelu lotniczego.

Korespondencję ULC prosi kierować do Punktu Obsługi Klienta w Warszawie, Jednostki Terenowej w Krakowie lub Delegatury Południowo–Zachodniej we Wrocławiu. Wnioski lub pisma mogą być również wysłane za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej – ePUAP (www.epuap.gov.pl/wps/myportal).
W przypadku pilnej potrzeby odebrania licencji ULC prosi o kontakt telefoniczny z Delegaturą Południowo-Wschodnią w Rzeszowie w celu uzgodnienia terminu spotkania.

Zawieszenie wykonywania czynności kancelaryjnych w Jednostce Terenowej w Bielsku Białej
Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował również, że w dniach od 18 czerwca 2019 r. w Jednostce Terenowej w Bielsku Białej zostaje zawieszone do odwołania wykonywanie czynności kancelaryjnych tj. przyjmowanie korespondencji (wniosków lub pism) oraz wydawanie licencji członków personelu lotniczego.

Korespondencję ULC prosi kierować do Punktu Obsługi Klienta w Warszawie, Jednostki Terenowej w Krakowie lub Delegatury Południowo–Zachodniej we Wrocławiu. Wnioski lub pisma mogą być również wysłane za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej – ePUAP (www.epuap.gov.pl/wps/myportal).

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus