ULC: przewozy pasażerskie w transporcie lotniczym w I kwartale 2021

Urząd Lotnictwa Cywilnego - samolot

W I kwartale 2021 r. obsłużono ponad 1 mln pasażerów (tj. 87 proc. mniej niż w 2020 r. i 89 proc. mniej niż w 2019 r.) i zrealizowano 15,7 tys. operacji lotniczych (tj. o 79 proc. mniej niż w 2020 r. i 81 proc. mniej niż w 2019 r.).

Do spadku przyczyniła się przede wszystkim epidemia Covid-19, związane z nią ograniczenia i restrykcje w podróżach lotniczych oraz brak jednolitych zasad przekraczania granic w ramach Unii Europejskiej. I kw. 2021 r., przypadający między dwoma szczytami zachorowań na COVID-19 (tj. listopad 2020 r. i przełom marca/kwietnia 2021 r.), był wyjątkowo wymagający dla lotnictwa.

Lotnisko Chopina w Warszawie przyjęło łącznie 605 tys. pasażerów, tj. o 2,5 mln pasażerów mniej niż w I kw. 2020 r. W Porcie Lotniczym Kraków-Balice obsłużono 125 tys. pasażerów, tj. o 1,4 mln mniej niż w I kw. 2020 r.

Spośród przewoźników najwięcej podróżnych przewiózł PLL LOT – linie obsłużyły w tym czasie 395 tys. pasażerów, tj. o 1,7 mln mniej niż w I kw. 2020 r. Drugie co do udziału w rynku w tym okresie linie lotnicze – Wizz Air – przewiozły 176 tys. osób, tj. prawie 1,5 mln osób mniej niż w I kw. 2020 r. Ryanair obsłużył niecałe 145 tys. pasażerów, tj. 2,1 mln mniej niż w I kw. 2020 r.

Przewozy krajowe i międzynarodowe

Międzynarodowy ruch pasażerski w stosunku do I kw. 2020 r. zmalał o 87,4 proc., a liczba wykonanych operacji zmalała o 81,3 proc. Z międzynarodowych przewozów regularnych skorzystało ponad 6 mln pasażerów mniej niż w analogicznym okresie 2020 r., a w ruchu czarterowym 301 tys. osób mniej. W ruchu międzynarodowym najwięcej pasażerów przewiozły kolejno: PLL LOT, Wizz Air i Ryanair.

W ruchu krajowym liczba przewiezionych pasażerów zmalała o 550 tys. tj. 79,2 proc., w stosunku do I kw. 2020 r. Najwięcej pasażerów, ponad 142 tys. osób, skorzystało z oferty lotniczej PLL LOT. To wynik gorszy o prawie 498 tys. osób od wyniku tej linii lotniczej w I kw. 2020 r.

Przewozy regularne

W ruchu regularnym przewieziono o 6,6 mln pasażerów mniej, tj. o 87,7 proc. mniej niż w I kw. 2020 r. Najwięcej osób podróżowało do/z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Holandii.

Z lotnisk najwięcej pasażerów w ruchu regularnym obsłużyło Lotnisko Chopina w Warszawie (534 tys.), Port Lotniczy Kraków-Balice (124 tys.) i Port Lotniczy Gdańsk im. L. Wałęsy (99 tys.).

Wśród przewoźników najwięcej pasażerów w ruchu regularnym przewiózł PLL LOT (350 tys.), Wizz Air (176 tys.) oraz Ryanair (144 tys.).

Przewozy czarterowe

W ruchu czarterowym odnotowano spadek liczby pasażerów o 69,6 proc., czyli o ponad 302 tys. pasażerów mniej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Najwięcej pasażerów podróżowało na trasach z/do Egiptu, Dominikany i Tanzanii.

Wśród lotnisk najwięcej pasażerów czarterowych obsłużyły: Lotnisko Chopina w Warszawie (71 tys.) i Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach (46 tys.).

Spośród przewoźników lotniczych najwięcej osób przewieźli: PLL LOT (44 tys.), Enter Air (42 tys.), oraz Smartwings (25 tys.). 

Przewozy cargo

W I kw. 2021 r. przewieziono prawie 27,3 tys. ton cargo lotniczego, co stanowi wynik o 3,8 proc. gorszy od wyniku z analogicznego okresu 2020 r. Liczba operacji lotniczych cargo wzrosła w stosunku do I kw. 2020 r. o 34,5 proc.

Rozbieżność między dynamiką przewozów cargo a liczbą operacji towarowych wynika głównie z faktu, że większość towarów lotniczych z/do Polski przewożona jest na pokładach samolotów pasażerskich, których liczba operacji w tym czasie znacząco zmalała. Jednocześnie część przewoźników wykonywała dodatkowe operacje lotnicze dla przewozu cargo.

Zapraszamy do zapoznania się z analizą przewozów w polskich portach lotniczych w I kw. 2021 roku.

•  Statystyki wg portów lotniczych
•  Statystyki wg przewoźników
•  Statystyki wg przewoźników – odloty
•  Statystyki wg kierunków – państwa
•  Statystyki wg kierunków – miasta
•  Statystyki – ruch krajowy
•  Statystyki – przewóz cargo

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus