ULC: Odbiór licencji od 1 lipca 2021 r.

Licencje (fot. Urząd Lotnictwa Cywilnego)

Urząd Lotnictwa Cywilnego Ipoinformował, że w związku ze znoszeniem obostrzeń oraz ze stopniowym powrotem do stacjonarnej pracy pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego, od 1 lipca 2021 r. nie będzie już możliwości wysyłania licencji członków personelu lotniczego na adres zamieszkania.

Odbiór licencji będzie możliwy w Rejestrze Personelu Lotniczego w Warszawie lub na wniosek osoby aplikującej w jednej z delegatur/jednostek terenowych ULC w: Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie lub Wrocławiu. Licencje wydane po transferze z jednego z krajów Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub kraju EOG należy odebrać w Rejestrze Personelu Lotniczego w Warszawie.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus