ULC: Czasowe zawieszenie wykonywania czynności kancelaryjnych w Rzeszowie oraz w Bielsku Białej

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa Polskiego poinformował, że w dniach od 1 do 12 kwietnia 2019 roku w Delegaturze Południowo - Wschodniej w Rzeszowie oraz w dniach od 1 do 19 kwietnia w Jednostce Terenowej w Bielsku Białej zostaje czasowo zawieszone wykonywanie czynności kancelaryjnych tj. przyjmowanie korespondencji (wniosków lub pism) oraz wydawanie licencji członków personelu lotniczego.

Korespondencję należy kierować do Punktu Obsługi Klienta w Warszawie, Jednostki Terenowej w Krakowie lub Delegatury Południowo – Zachodniej we Wrocławiu. Wnioski lub pisma mogą być również wysłane za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej – ePUAP (www.login.gov.pl/login/login?ssot=k4lnj923dij87t8wwpz8).

W przypadku pilnej potrzeby odebrania licencji ULC prosi o kontakt telefoniczny z Delegaturą Południowo - Wschodnią w Rzeszowie lub Jednostką Terenową w Bielsku Białej w celu uzgodnienia terminu spotkania.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus