Przejdź do treści
Tymczasowa procedura testowa dla kręgów nadlotniskowych na lotnisku Gliwice (EPGL)

Tymczasowa procedura testowa dla kręgów nadlotniskowych na lotnisku Gliwice (EPGL)

W ramach poprawek AIP AIRAC VFR SUP 01/24 (VFR AD 4 EPGL) Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje o wprowadzeniu tymczasowej procedury testowej dla kręgów nadlotniskowych na lotnisku Gliwice (EPGL).


W sezonie letnim 2024 na lotnisku Gliwice wprowadzona zostaje procedura testowa budowy kręgów nadlotniskowych dla statków powietrznych wykonujących loty zgodnie z południowym kręgiem. Celem procedury jest redukcja hałasu lotniczego w obrębie dzielnicy Bojków (gm. Gliwice), m. Knurów oraz wsi Żernica (gm. Pilchowice). 

RUCH NADLOTNISKOWY

Krąg nadlotniskowy południowy oraz północny wykonuje się wspólnie dla wszystkich RWY. W godzinach pracy ATZ EPGL kolejność do lądowania będzie określona przez Kierującego Lotami, osobno dla kręgu północnego oraz kręgu południowego. Kolejność ta jest wspólna dla wszystkich statków powietrznych poruszających się po tym samym kręgu nadlotniskowym, niezależnie od wybranego RWY. Poza godzinami pracy ATZ lub w przypadku braku Kierującego Lotami, dowódca statku powietrznego odpowiedzialny jest za określenie swojej kolejności do lądowania z uwzględnieniem pozostałego ruchu. Zabrania się skracać krąg w celu wyprzedzenia innego statku powietrznego wykonującego podejście do innej drogi startowej z wyjątkiem pierwszeństwa wynikającego z Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 923/2012 - SERA 3210. 

1.    Krąg nadlotniskowy południowy, standardowy dla statków powietrznych z napędem, przy wykorzystaniu RWY 26L/26R/28

Po starcie z RWY 26L, 26R lub 28 utrzymywać kurs pasa (RWY HDG) do osiągnięcia wysokości 1259 ft AMSL (400 ft AGL), następnie wykonać pierwszy zakręt i dołączyć do kręgu południowego (dla wszystkich RWY) zgodnie z poniższą procedurą

Pierwszy zakręt

Pierwszy zakręt wykonać po minięciu trawersu węzła A4 Gliwice - Bojków. Kontynuować wznoszenie do wysokości kręgu 2000 ft AMSL (1141 ft AGL).

Drugi zakręt

Drugi zakręt wykonać po minięciu południowozachodniego trawersu gm. Bojków nie później niż nad północną zabudową m. Knurów. W miarę możliwości osiągów statku powietrznego, osiągnąć docelową wysokość kręgu przed wyprowadzeniem z zakrętu wraz z redukcją mocy zapewniającą bezpieczne wykonanie zakrętu.

Pozycja ,,z wiatrem’’

Downwind position Lot na pozycji z wiatrem wykonać między miejscowościami Bojków i Knurów (TRK 081° MAG) na wysokości kręgu. W celu ograniczenia emitowania hałasu lot wykonywać nie przekraczając mocy potrzebnej do utrzymania lotu poziomego.

Trzeci zakręt

Trzeci zakręt wykonać po minięciu południowowschodniego trawersu gm. Bojków, przecinając autostradę A1. Zniżanie rozpocząć po wyprowadzeniu z trzeciego zakrętu.

Czwarty zakręt i prosta do pasa

Wyprowadzenie na kierunek lądowania do zamierzonego RWY wykonać po minięciu węzła A4/A1/DK44 Gliwice - Sośnica. UWAGA: należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na statki powietrzne bez napędu wykonujące krąg północny.

2.    Krąg nadlotniskowy południowy standardowy dla statków powietrznych z napędem przy wykorzystaniu RWY 08R/08L/10 

Po starcie z RWY 08R, 08L lub 10 utrzymywać kurs pasa (RWY HDG) do osiągnięcia wysokości 1259 ft AMSL (400 ft AGL), następnie wykonać pierwszy zakręt i dołączyć do kręgu południowego (dla wszystkich RWY) zgodnie z poniższą procedurą. 

Pierwszy zakręt 

Pierwszy zakręt wykonać nad ul. Pszczyńską, po minięciu przeszkody lotniczej zlokalizowanej po południowej stronie (komin Saint - Gobain). Kontynuować wznoszenie do wysokości kręgu 2000 ft AMSL (1141 ft AGL). 

Drugi zakręt 

Drugi zakręt wykonać po minięciu południowowschodniego trawersu gm. Bojków, nie później niż nad północną zabudową m. Knurów oraz gm. Gierałtowice. W miarę możliwości osiągów statku powietrznego, osiągnąć docelową wysokość kręgu przed wyprowadzeniem z zakrętu wraz z redukcją mocy zapewniającą bezpieczne wykonanie zakrętu.

Trzeci zakręt 

Trzeci zakręt wykonać po minięciu południowozachodniego trawersu gm. Bojków, przecinając ul. Rybnicką. Zniżanie rozpocząć po wyprowadzeniu z trzeciego zakrętu.

Czwarty zakręt i prosta do pasa 

Wyprowadzenie na kierunek lądowania do zamierzonego RWY wykonać po minięciu autostrady A4 wraz z węzłem A4 Gliwice - Bojków. UWAGA: należy zachować szczególną ostrożność, z uwagi na statki powietrzne bez napędu wykonujące krąg północny.

Tymczasowa procedura testowa dla kręgów nadlotniskowych na lotnisku Gliwice (EPGL)

Tymczasowa procedura testowa dla kręgów nadlotniskowych na lotnisku Gliwice (EPGL)

3.    Krąg nadlotniskowy południowy skrócony dla wiropłatów przy wykorzystaniu RWY 26L

Niniejszy krąg dostępny jest opcjonalnie dla wiropłatów MON - FRI w godz. 0600 - 1800 UTC.

Po starcie z RWY 26L utrzymywać kurs pasa (RWY HDG) do osiągnięcia wysokości 1109 ft AMSL (250 ft AGL). Następnie wykonać pierwszy zakręt dołączyć do skróconego kręgu południowego (dla wszystkich RWY) zgodnie z poniższą procedurą.

Pierwszy zakręt i drugi zakręt

Pierwszy zakręt wykonać po minięciu ul. Rybnickiej, kontynuować drugi zakręt nad węzłem A4/DK78 Gliwice-Sośnica. Kontynuować wznoszenie do wysokości kręgu kręgu 1500 ft AMSL (641 ft AGL).

Pozycja ,,z wiatrem’’ 

Lot na pozycji z wiatrem wykonać po północnej stronie autostrady A4 na wysokości kręgu. W celu ograniczenia emitowania hałasu lot wykonywać nie przekraczając mocy potrzebnej do utrzymania lotu poziomego. UWAGA: należy zwrócić uwagę na statki powietrzne podchodzące do lądowania wg standardowego kręgu południowego oraz statki powietrzne bez napędu poruszające się po kręgu północnym.

Trzeci zakręt i czwarty zakręt

Trzeci zakręt wykonać po minięciu hal magazynowych Panattoni Park - Amazon, przed przeszkodą lotniczą (Komin Saint-Gobain). Kontynuować czwarty zakręt do wyprowadzenia na kierunek lądowania.

4. Krąg nadlotniskowy południowy skrócony dla wiropłatów przy wykorzystaniu RWY 08R

Po starcie z RWY 08R utrzymywać kurs pasa (RWY HDG) do osiągnięcia wysokości 1109 ft AMSL (250 ft AGL). Następnie wykonać pierwszy zakręt i dołączyć do skróconego kręgu południowego (dla wszystkich RWY) zgodnie z poniższą procedurą.

Pierwszy zakręt i drugi zakręt

Pierwszy zakręt wykonać po minięciu hal magazynowych Panattoni Park - Amazon zlokalizowanych po prawej stronie a przed przeszkodą lotniczą (komin Saint - Gobain). Drugi zakręt wykonać nie później niż nad linią autostrady A4. Kontynuować wznoszenie do wysokości kręgu 1500 ft AMSL (641 ft AGL). 

Tymczasowa procedura testowa dla kręgów nadlotniskowych na lotnisku Gliwice (EPGL)

Tymczasowa procedura testowa dla kręgów nadlotniskowych na lotnisku Gliwice (EPGL)

Pozycja ,,z wiatrem’’

Lot na pozycji z wiatrem wykonać po północnej stronie autostrady A4 na wysokości kręgu. W celu ograniczenia emitowania hałasu lot wykonywać nie przekraczając mocy potrzebnej do utrzymania lotu poziomego. UWAGA: należy zwrócić uwagę na statki powietrzne podchodzące do lądowania wg standardowego kręgu południowego oraz statki powietrzne bez napędu poruszające się po kręgu północnym.

Trzeci zakręt i czwarty zakręt

Trzeci zakręt wykonać nad węzłem A4/DK78 Gliwice - Sośnica. Kontynuować czwarty zakręt do wyprowadzenia na kierunek lądowania. The third turn shall be flown over A4 highway/national road No 78 Gliwice - Sośnica junction.

5.    Krąg nadlotniskowy północny dla statków powietrznych bez napędu przy wykorzystaniu wszystkich RWY

Ze względu na intensywność operacji ruchu lotniczego zgodnie z południowym kręgiem nadlotniskowym, statki powietrzne operujące zgodnie z północnym kręgiem nadlotniskowym powinny wykonać czwarty zakręt do wyprowadzenia na kierunek lądowania, nie przekraczając odpowiednio: 

  • linii łączącej zabudowę przy ul. Pelikana z zabudową przy ul. Bielika (w użyciu RWY 08R/08L/10);
  • linii poprowadzonej wzdłuż zbiornika wodnego, znajdującego się pomiędzy ul. Płażyńskiego a południową obwodnicą Gliwic (w użyciu RWY 26L/26R/28).

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!
 

FacebookTwitterWykop

Nasze strony