Przejdź do treści
Źródło artykułu

Szybowcowe Mistrzostwa Polski w Lisich Kątach

Aeroklub Nadwiślański zaprasza pilotów do udziału w trzynastej edycji Szybowcowych Mistrzostw Polski w klasie 15m oraz Ogólnopolskich Zawodów Szybowcowych w klasie Klub A, które odbędą się w dniach 9–17.06.2023 r. w Lisich Kątach. Rozpoczęła się rejestracja zawodników.

Zawody w Lisich Kątach to już tradycja kontynuowana od wielu lat. Co roku zjawiają się znani nie tylko w Polsce i za granicą zawodnicy ale również młodzi adepci sportów lotniczych. Z roku na rok organizatorzy goszczą coraz liczniejsze grono i starają się o jak najwyższe standardy rozgrywania zawodów. Stale rozwijająca się infrastruktura lotniska, czyni te wydarzenia coraz bezpieczniejszymi i przyjaźniejszymi również dla rodzin i przyjaciół uczestników.

Zawodnicy muszą posiadać ważną w sezonie 2023 Licencję Sportową FAI, a także licencję pilota szybowcowego i orzeczenie lotniczo – lekarskie z ważnością, co najmniej do 17.06.2023 r. Organizatorzy określili wymagania wyszkoleniowe dla zawodników startujących:
• w OZS w klasie Klub A – 150 godz. nalotu samodzielnego i 3000 km przelotów,
• w SMP w klasie 15m – 200 godz. nalotu samodzielnego i 5000 km przelotów.

Organizatorzy określili również wymagania aktualnego treningu (dotyczy tylko Szybowcowych Mistrzostw Polski). Zawodnik SMP musi wykazać posiadanie aktualnego treningu szybowcowego:
a) pilot posiadający łączny nalot na szybowcach mniejszy niż 500 godz. musi wykonać w roku rozgrywania zawodów przed ich rozpoczęciem co najmniej 5 lotów na szybowcach, w czasie co najmniej 10 godzin.
b) pilot posiadający w poprzednim roku nalot na szybowcach mniejszy niż 25 godz. musi wykonać w roku rozgrywania zawodów przed ich rozpoczęciem co najmniej 3 loty na szybowcach, w czasie co najmniej 5 godzin.

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest przysłanie do dnia 1.06.2023 r. (z zastrzeżeniem punktu 10 pisma organizacyjnego) zgłoszenia elektronicznego na stronie www.smp.lisie.pl

Maksymalna ilość zawodników – (SMP w klasie 15m – 30 szybowców i OZS w klasie Klub A – 30 szybowców) – łącznie 60 szybowców.

Na stronie internetowej zawodów od dnia 1 kwietnia 2023 r. publikowana będzie uaktualniana (nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie) lista zawodników zakwalifikowanych do startu w zawodach.

Wcześniej, w dniach 7–8.06.2023 r. odbędzie się trening zawodników.

Szybowce laminatowe będą parkowane na powietrzu. Wymagany jest sprzęt do kotwiczenia gwarantujący pewne kotwiczenie szybowca w czterech punktach.

Więcej informacji w Piśmie organizacyjnym oraz na stronie: www.smp.lisie.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony