Przejdź do treści

Szkolenie z zakresu ratownictwa z powietrza przy wykorzystaniu śmigłowca Straży Granicznej

Funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań BiOSG, Państwowej Straży Pożarnej oraz Grupy Bieszczadzkiej GOPR doskonalili umiejętności ewakuacyjno-desantowe z użyciem śmigłowca należącego do Straży Granicznej.

Czterodniowe szkolenie odbyło się w okolicach Huwnik na Podkarpaciu. Łącznie uczestniczyło w nim 26 osób, w tym funkcjonariusze WZD BiOSG, a także ratownicy bieszczadzkiego GOPR-u oraz Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego PSP z Rzeszowa.

Szkolenie z zakresu ratownictwa z powietrza przeprowadzili starsi instruktorzy ratownictwa wysokościowego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ćwiczenia miały na celu przygotowanie funkcjonariuszy BiOSG do pełnienia funkcji ratowników śmigłowcowych – operatorów.

W trakcie szkolenia uczestnicy doskonalili również umiejętności z zakresu wykorzystania specjalistycznych technik linowych. Trening dał także możliwość skoordynowania działań służb ratowniczych.

Możliwość przetestowania działań w praktyce poprawia sprawność i efektywność w trakcie prowadzenia rzeczywistych akcji ratunkowych. Te umiejętności są szczególnie przydatne podczas klęsk żywiołowych i innych sytuacji kryzysowych.

Funkcjonariusze biorący udział w treningu mogli sprawdzić swoją wytrzymałość w ekstremalnych i pełnych adrenaliny warunkach.

Rozbudowany program szkolenia daje również możliwość nabycia kwalifikacji niezbędnych do zabezpieczenia działań operacyjnych oraz realizacji zadań specjalnych Straży Granicznej z wykorzystaniem śmigłowców.

W ostatnim dniu uczestnicy przystąpili do egzaminu, nabywając uprawnienia ratowników śmigłowcowych – operatorów.

Szkolenie zrealizowano z wykorzystaniem śmigłowca PZL "Kania" należącego do IV Wydziału Lotniczego BL KGSG.

FacebookTwitterWykop

Nasze strony