Szkolenie Kierowników Prób kadencji 2019-2021

Szkolenie Kierowników Prób kadencji 2019-2021 (fot. mjr nawig. Piotr Kraśko)

W poniedziałek, 25 listopada br. zgodnie z instrukcją IOLP 2014, przeprowadzono szkolenie Kierowników Prób na potrzeby kontroli z powietrza procedur przyrządowego podejścia do lądowania.

Szkolenie rozpoczął Szef Oddziału Informacji i Procedur Lotniczych płk Kamil Szewczenko, który to w imieniu Szefa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP płk dypl. pil. Cezarego Wassera powitał wszystkich przybyłych „kursantów” oraz złożył szczególne podziękowania Kierownikom Prób kadencji 2017-2019 za ich duży wysiłek włożony we wdrażanie procedur lotniczych do operacyjnego wykorzystania w Siłach Zbrojnych RP.

W szkoleniu uczestniczyli: przedstawiciele 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych,  25. Brygady Kawalerii Powietrznej oraz Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Zajęcia zostały przeprowadzone przez Specjalistów z Zarządu Wojsk Radiotechnicznych, Zarządu Wojsk Lotniczych oraz Wydziału Projektowania Procedur Szefostwa Służby RL SZ RP.

Głównym celem szkolenia było zapoznanie personelu Kontrolerów Ruchu Lotniczego z obowiązkami wynikającymi z tytułu posiadania uprawnień Kierownika Prób, jak również zapoznanie z instrukcjami i dokumentami normatywnymi regulującymi zasady wykonywania lotów próbnych jak również odświeżenie oraz utrwalenie wiedzy dotyczącej lotów próbnych kontrolnych drugiej kategorii.

Szkolenie Kierowników Prób zostało zakończone uroczystym wręczeniem zaświadczeń wydanych przez Szefa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP poświadczających uprawnienia Kierownika Prób, powyższe zaświadczenia otrzymało 34 uczestników szkolenia z 13 Baz Lotniczych oraz 2 dywizjonów lotniczych.

mjr nawig. Piotr Kraśko

Źródło: Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP
comments powered by Disqus