Przejdź do treści
Źródło artykułu

Szkolenia realizowane w Siłach Powietrznych

Informacja na temat szkoleń realizowanych w Siłach Powietrznych w zakresie: współpracy w załodze wieloosobowej (MCC - Multi Crew Cooperation / Coordination), zarządzania zasobami załogi (CRM - Crew Resource Management), oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym w lotnictwie (ORM - Operational Risk Management).

W znowelizowanych oraz wprowadzonych w roku 2008 dokumentach organizacji lotów - „Regulaminie lotów lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" (RL-2006) oraz „Instrukcji organizacji lotów w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" (IOL-2008) wprowadzono zapisy dotyczące obowiązkowych szkoleń personelu latającego z zakresu ORM i CRM.

Nowe dokumenty, obowiązujące od 1 stycznia 2011 r.: „Regulamin Lotów lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 2010" (RL-2010), Instrukcja Organizacji Lotów (IOL-2010), Instrukcja Organizacji Lotów Próbnych w Lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (IOLP w LSZRP-2010), Instrukcja Ruchu Lotniczego (IRL-2010) oraz Metodyka Zarządzania Ryzykiem w Lotnictwie Sił Zbrojnych RP (MZR-2010) podkreślają konieczność prowadzenia szkoleń w tym zakresie. Opracowano i wdrożono do działalności służbowej „Poradnik - podstawy zarządzania ryzykiem w lotnictwie", w którym uszczegółowiono sposób realizacji przedsięwzięć w tym zakresie.

W procesie kształcenia i szkolenia dla całości personelu latającego Sił Zbrojnych RP wprowadzono tematykę dotyczącą CRM, MCC oraz ORM. Zajęcia w tym zakresie są prowadzone w Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych na kursach dedykowanych wyłącznie powyższej tematyce. Zagadnienie zarządzania ryzykiem i współpracy w załodze zostały włączone do programów kształcenia i kursów doskonalących dla personelu latającego.

Podstawy zarządzania ryzykiem w lotnictwie były jednym z głównych tematów 53. Konferencji Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych RP, przeprowadzonej w dniach 2-3 marca b.r.

W 2008 roku w Siłach Powietrznych przeszkolono 117 pilotów lotnictwa transportowego w zakresie MCC, CRM, ORM, w 2009 roku 151 pilotów, w 2010 roku 79 pilotów a w 2011 roku - do dnia dzisiejszego - 18.

Szkolenie z tego zakresu jest także realizowane z wykorzystaniem symulatorów. Aktualnie posiadamy symulatory do szkolenia na samoloty: F-16, Su-22, MiG-29, TS-11. Korzystamy z możliwości szkolenia naszych pilotów na symulatorze śmigłowca W-3 na bazie 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Nasi piloci realizują także szkolenia z tego zakresu za granicą - wykorzystujemy symulator CASA C-295M w Hiszpanii, symulator Bell-412 w Wielkiej Brytanii, Tu-154M i Jak-40 w Rosji oraz C-130 w USA. W Szwecji przeprowadzono szkolenie personelu pokładowego 36 spltr. Wkrótce wprowadzimy na wyposażenie symulatory śmigłowca SW-4 oraz M-28.
 

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony